Opinie Rad Sołeckich na temat budowy farmy wiatrowej na terenie Gminy Krotoszyce

Drukuj
 
Rozmiar czcionki:

Na prośbę Wójta Gminy, który skorzystał w tym zakresie z przepisów §14 ust.2 pkt 3 i §15 ust.1 statutów sołectw, wszystkie Rady Sołeckie Gminy Krotoszyce wyraziły swoją opinię na temat lokalizacji na terenie Gminy Krotoszyce farmy wiatrowej.

Rady Sołeckie wyraziły następujące opinie:

1. Sołtys i Rada Sołecka wsi Krotoszyce – za,
2. Sołtys i Rada Sołecka wsi Wilczyce – za,
3. Sołtys i Rada Sołecka wsi Szymanowice – za,
4. Sołtys i Rada sołecka wsi Kozice – za,
5. Sołtys i Rada Sołecka wsi Złotniki – za,
6. Sołtys i Rada Sołecka wsi Krajów – za,
7. Sołtys i Rada Sołecka wsi Dunino – za,
8. Sołtys i Rada Sołecka wsi Janowice Duże – za,
9. Sołtys i Rada Sołecka wsi Babin-Kościelec – za,
10. Sołtys i Rada Sołecka wsi Warmątowice Sienkiewiczowskie – za,
11.Sołtys i Rada Sołecka wsi Czerwony Kościół – za,
12.Sołtys i Rada Sołecka wsi Prostynia – za,
13. Sołtys i Rada Sołecka wsi Winnica – przeciw,
14. Sołtys i Rada Sołecka wsi Tyńczyk Legnicki oraz grupa 41 mieszkańców – przeciw.

Przypominamy, iż firma WSP Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, planuje budowę niewielkiej farmy wiatrowej (7 turbin) na terenie naszej Gminy na płaskowyżu pomiędzy miejscowościami Winnica, Janowice Duże, Kozice, Tyńczyk Legnicki, Warmątowice Sienkiewiczowskie.

Z uwagi na kontrowersje, jakie wzbudza budowa farmy wiatrowej, w celu dostarczenia rzetelnych informacji dla Radu Gminy, która ostatecznie podejmie decyzję co do możliwości lokalizacji tej inwestycji, Wójt Gminy podejmuje wszelkie starania, aby Rada mogła podjąć tę decyzję zgodnie z wolą i opinią jak największej grupy mieszkańców.

Przypominamy, że do końca sierpnia na stronie internetowej www.krotoszyce.pl, prowadzona jest sonda, w której każdy mieszkaniec może wyrazić swoją opinię na temat lokalizacji farmy wiatrowej na terenie naszej Gminy.

Ponadto informujemy, że w miesiącu wrześniu br. zaplanowano zwołanie zebrań wiejskich we wszystkich sołectwach, podczas których między innymi mieszkańcy wyrażą stanowisko w sprawie budowy farm wiatrowych na terenie naszej gminy.

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia