Opinie Rad Sołeckich na temat budowy farmy wiatrowej na terenie Gminy Krotoszyce

Drukuj
 
poniedziałek, 29, sierpień 2011 13:11
Rozmiar czcionki:

Na prośbę Wójta Gminy, który skorzystał w tym zakresie z przepisów §14 ust.2 pkt 3 i §15 ust.1 statutów sołectw, wszystkie Rady Sołeckie Gminy Krotoszyce wyraziły swoją opinię na temat lokalizacji na terenie Gminy Krotoszyce farmy wiatrowej.

Rady Sołeckie wyraziły następujące opinie:

1. Sołtys i Rada Sołecka wsi Krotoszyce – za,
2. Sołtys i Rada Sołecka wsi Wilczyce – za,
3. Sołtys i Rada Sołecka wsi Szymanowice – za,
4. Sołtys i Rada sołecka wsi Kozice – za,
5. Sołtys i Rada Sołecka wsi Złotniki – za,
6. Sołtys i Rada Sołecka wsi Krajów – za,
7. Sołtys i Rada Sołecka wsi Dunino – za,
8. Sołtys i Rada Sołecka wsi Janowice Duże – za,
9. Sołtys i Rada Sołecka wsi Babin-Kościelec – za,
10. Sołtys i Rada Sołecka wsi Warmątowice Sienkiewiczowskie – za,
11.Sołtys i Rada Sołecka wsi Czerwony Kościół – za,
12.Sołtys i Rada Sołecka wsi Prostynia – za,
13. Sołtys i Rada Sołecka wsi Winnica – przeciw,
14. Sołtys i Rada Sołecka wsi Tyńczyk Legnicki oraz grupa 41 mieszkańców – przeciw.

Przypominamy, iż firma WSP Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, planuje budowę niewielkiej farmy wiatrowej (7 turbin) na terenie naszej Gminy na płaskowyżu pomiędzy miejscowościami Winnica, Janowice Duże, Kozice, Tyńczyk Legnicki, Warmątowice Sienkiewiczowskie.

Z uwagi na kontrowersje, jakie wzbudza budowa farmy wiatrowej, w celu dostarczenia rzetelnych informacji dla Radu Gminy, która ostatecznie podejmie decyzję co do możliwości lokalizacji tej inwestycji, Wójt Gminy podejmuje wszelkie starania, aby Rada mogła podjąć tę decyzję zgodnie z wolą i opinią jak największej grupy mieszkańców.

Przypominamy, że do końca sierpnia na stronie internetowej www.krotoszyce.pl, prowadzona jest sonda, w której każdy mieszkaniec może wyrazić swoją opinię na temat lokalizacji farmy wiatrowej na terenie naszej Gminy.

Ponadto informujemy, że w miesiącu wrześniu br. zaplanowano zwołanie zebrań wiejskich we wszystkich sołectwach, podczas których między innymi mieszkańcy wyrażą stanowisko w sprawie budowy farm wiatrowych na terenie naszej gminy.

wróć na początek strony