Przygotowania do zimy w gospodarstwach rolnych

Drukuj
 
Rozmiar czcionki:
Z roku na rok maleje liczba wypadków przy pracy rolniczej. Jest to w znacznym stopniu wynik wieloletniej działalności prewencyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. To też efekt coraz większej wiedzy rolników o zagrożeniach związanych z prowadzeniem gospodarstwa. Wykonywanie szerokiego zakresu prac w gospodarstwie rolnym, powoduje nagromadzenie w nim wielu różnego rodzaju narzędzi ręcznych, maszyn itp.


Podczas wykonywania każdej pracy niezbędna jest wyobraźnia i świadomość zasad funkcjonowania danego narzędzia, czy też okoliczności towarzyszące wykonywanej pracy. Świadomość ewentualnych zagrożeń i odpowiedzialność za wykonywaną w sposób bezpieczny pracę powinna rozciągać się także na otoczenie osoby pracującej i powinna dotyczyć nie tylko pracującego, ale również osób z jego otoczenia. Przed nami zima. Prace polowe dobiegają końca. Rozpoczyna się okres konserwacji maszyn rolniczych, przygotowywania opału przez rolników oraz okres niesprzyjających warunków atmosferycznych. Częstą przyczyną ciężkich urazów w tym okresie, prowadzących niejednokrotnie do kalectwa, jest niewłaściwe użytkowanie pił tarczowych i spalinowych. Nierzadkim obrazkiem jest praca pilarkami pod gołym niebem (narażenie na działalnie opadów atmosferycznych), praca często na wilgotnym podłożu ( możliwość nie tylko porażenia prądem elektrycznym przy pilarkach tarczowych, ale również potknięcie się czy poślizgnięcie).

Częstym przykładem naruszenia zasad bezpieczeństwa jest brak odpowiednich osłon na tarczy piły oraz niewłaściwe, z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy, samo wykonywanie czynności piłowania. Poza ostrożnością w posługiwaniu się tego typu urządzeniami, niezbędne jest pewne doświadczenie i znajomość zasad jego funkcjonowania. Nie wolno zapominać, że wszelkie manipulacje ręczne w bezpośredniej bliskości części tnącej grozi poważnymi uszkodzeniami kończyn górnych.

Czesław G. lat 55 – rolnik na podwórku własnego gospodarstwa rolnego ciął piłą tarczową poprzecznie drewno na opał, uderzył ręką w ostrze piły doznając urazu palców dłoni prawej.

Jan P. lat 63 – rolnik ciął poprzecznie drewno na pile tarczowej, dłoń została pochwycona przez tarczę piły, doznał urazu palca ręki lewej. Przyczyną wypadku było brak urządzenia doprowadzającego przerzynany poprzecznie materiał do tarczy piły, nieostrożność.

W okresie zimowym regułą stają się wypadki w budynkach inwentarskich. W budynkach inwentarskich powinien panować porządek zapewniający bezpieczeństwo pracy. Nawierzchnia podłoża powinna być nienasiąkliwa i ograniczająca poślizg. Kanały odprowadzające ścieki i gnojowicę powinny być odpowiednio zabezpieczone.

Do ponad połowy wypadków dochodzi w obejściu gospodarstwa rolnego. Podwórze jest to teren, na którym zarówno rolnik, jak i członkowie jego rodziny spędzają bardzo wiele czasu. Nierówna, śliska, często zaśnieżona i oblodzona nawierzchnia podwórka, staje się przyczyną poważnych złamań kończyn górnych i dolnych, jak również urazów głowy czy kręgosłupa oraz zwichnięcia i stłuczenia. W celu ograniczenia liczby wypadków należy dbać o stan podwórza – posypywać piaskiem lub popiołem trasy komunikacyjne w zimie, nie dopuszczać do powstawania kałuż i błota w pozostałych porach roku. Często do wypadku pomimo dbałości o nawierzchnię podwórza dochodzi z przyczyny stosowania niewłaściwego obuwia. Do chodzenia po obejściu używa się butów, które dawno powinny znaleźć się na śmietnisku i w których chodzenie jest niebezpieczne, ponieważ nie zapewniają nawet minimalnej ochrony przed skręceniem nogi czy poślizgnięciem się.

Anna L. lat 55 – rolniczka szła karmić psa po zaśnieżonej nawierzchni podwórka, poślizgnęła się i upadła doznając złamania ręki prawej. Przyczyną wypadku było niezabezpieczenie ciągów komunikacyjnych w gospodarstwie przed poślizgiem.

Zachęcamy do przestrzegania tych kilku prostych i oczywistych powyżej przedstawionych rad jednocześnie apelując o rozwagę i stosowanie zasad bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu wszelkich czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej. Praktycznym sprawdzianem znajomości zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym jest bezpieczeństwo i zdrowie rolników. To także sposób na skuteczne ograniczenie ryzyka wypadkowego, chorób zawodowych i uniknięcie osobistych tragedii.

Opracowała:
Elżbieta Kiełbasa
Inspektor d/s prewencji w KRUS PT w Legnicy

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia