Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 września 2016 roku

Drukuj
 
Rozmiar czcionki:
dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: Budowa linii kablowej SN  20 kV - przejście podtorami kolejowymi dla zadania p.n.: Modernizacja sieci 20kV, jako dowiązanie  linii 20 kV L=745 w m. Wilczycez linią 20kV L245

Treść decyzji
Treść obwieszczenia
Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Partnerzy

Nasi Partnerzy

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

mikroporady.pl

mikroporady.pl

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych

PDO

POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia