Aktualności Aktualności


Wybory sołtysa wsi i rady sołeckiej na kadencję 2019-2023

Drukuj
 

W związku z kończącą się kadencją organów sołectw tj. sołtysa i rady sołeckiej, we wszystkich sołectwach gminy odbędą się zebrania, podczas których mieszkańcy wybiorą sołtysa wsi i radę sołecką na czteroletnią kadencję.

Wójt Gminy Krotoszyce zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w zebraniach wyborczych zgodnie z niżej przedstawionym harmonogramem zebrań.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH – styczeń – luty 2019 r. (format PDF)

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Drukuj
 

ZARZĄDZENIE Nr 4/2019 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17.01.2019 r.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Treść Zarządzenia nr 4/2019 (format PDF)
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2019 (format PDF)

IV Sesja Rady Gminy Krotoszyce

Drukuj
 
P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
RADY GMINY KROTOSZYCE
ZAPRASZA NA IV SESJĘ
RADY GMINY KROTOSZYCE
która odbędzie się w dniu 24 stycznia 2019 roku
o godz. 9.00 na sali narad Urzędu Gminy Krotoszyce


Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)

Drukuj
 

Badania ankietowe to badania prowadzone w gospodarstwach domowych/rolnych na terenie całego kraju.
Podstawowym celem badania BAEL jest uzyskanie bieżących danych o sytuacji na rynku pracy, a więc o liczbie ludności pracującej, bezrobotnej i biernej zawodowo.

Czytaj więcej: Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)

Środki na ratowanie zabytku w Gminie Krotoszyce

Drukuj
 
Ratowanie zabytkuW dniu 11 stycznia Pan Wójt Wojciech Woźniak wraz z panią Skarbnik Ewa Mirek podpisali umowę o przyznanie pomocy na realizację zadania pn. „ Rewitalizacja ruin i terenu grangii cysterskiej w Winnicy” w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, którego celem jest poprawa stanu technicznego ruin oraz udostępnienie ich dla turystów. Wartość projektu wynosi 476.923,76 złotych w tym kwota dofinansowania 303.466 złotych.

Czytaj więcej: Środki na ratowanie zabytku w Gminie Krotoszyce

Praca dla doradcy w Regionalnym Punkcie Doradczym dla organizacji pozarządowych (Wrocław) – wydłużenie okresu składania ofert

Drukuj
 

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (UMWD) wydłuża okres składania ofert i zwraca się z prośbą o wycenę zadań doradcy w Regionalnym Punkcie Doradczym dla organizacji pozarządowych.

Więcej informacji (format PDF)
Tabela oferty (format DOCX)

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Drukuj
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił system SOW - System Obsługi Wsparcia, który ma służyć osobom niepełnosprawnym do zdobycia wiedzy w zakresie m.in. pozyskiwania środków z PFRON.

Treść informacji (format PDF)

https://portal-sow.pfron.org.pl/sow/

Ogłoszenie Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 14 stycznia 2018 roku

Drukuj
 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Złotniki, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą LE1L/00044102/1, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 47 o pow. 0,45000 ha

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu

Drukuj
 

WÓJT GMINY KROTOSZYCE ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Złotniki, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą LE1L/00044102/1, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 47 o pow. 0,45000 ha, klasy PsIII.

Ogłoszenie o przetargu (format PDF)

Podkategorie

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia