Zaproszenie na szkolenie

Drukuj
 
Rozmiar czcionki:

Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD organizuje szkolenie związane z obrotem żywnością itp.
W związku z realizowanym przez Stowarzyszenie Dolnośląska Siec Partnerstw LGD projekcie współfinansowanym przez KSOW prosimy o rezerwacje terminu 31 sierpnia 2017 roku na szkolenie pn. Jakość żywności, tworzenie krótkich łańcuchów dostaw w sektorze rolno-spożywczym, wspierania tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich w zakresie:

Wspieranie tworzenia systemów jakości żywności (3 godziny):
- Systemy jakości żywności i inne formy wyróżniania produktów wysokiej jakości
- Europejski system Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznaczeń,/p>

Geograficznych oraz Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności
- Europejski system Rolnictwa Ekologicznego
- Krajowa Lista Produktów Tradycyjnych
- Krajowy system „Jakość Tradycja”
- Krajowy system Produkcja Integrowana
- Wybrane programy wyróżniania produktów np. Europejskie Dziedzictwo Kulturowe, lokalne marki
- współpraca między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych, rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych
- marki lokalne na obszarze Dolnego Śląska, Polski, przykłady dobre praktyki,
- sieciowanie usług np. karty rabatowe, sieciowanie branżowe itd…

Jak stworzyć krótkie łańcuchy dostaw w sektorze rolno spożywczym (3 godziny):
- uwarunkowania sprzedaży produktów rolnych przetworzonych i nieprzetworzonych: sprzedaż rolnicza bezpośrednia, działalność marginalną, lokalną i ograniczona, handel detaliczny, nowe przepisy podatkowe limitów sprzedaży dla rolników,
- formy krótkich łańcuchów dostaw
- rolnictwo wspierane społecznie RWS, gospodarstwa lub ogrody społeczne, paczka od rolnika, ruch slowfood, stowarzyszenia konsumentów i producentów, paczka izerska - dobre praktyki w ww. zakresie w Polsce i na świecie.

Uwaga: szkolenie nie dotyczy inkubatorów a wprowadzaniu żywności do obrotu. W szkoleniu mogą też wziąć mieszkańcy zamierzający uruchomić lub zalegalizować swoją sprzedaż.

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Partnerzy

Nasi Partnerzy

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia