UWAGA! Ważne dla osób objętych dotacją na przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków na rok 2017

Drukuj
 
Rozmiar czcionki:

UWAGA! Ważne dla osób objętych dotacją  na przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków na rok 2017Do dnia 10 października 2017 zgodnie z podpisaną umową mija termin zgłoszenia rozpoczęcia inwestycji budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków (potwierdzone przez Starostwo Powiatowe wniosek przyjęcia zgłoszenia- należy dostarczyć do Urzędu Gminy Krotoszyce).

INFORMUJEMY

Ostateczny nieprzekraczalny termin rozliczenia inwestycji to 15 listopada 2017 wraz ze złożeniem wszystkich wymaganych dokumentów:

1.Imienne faktury VAT lub rachunki potwierdzające: wykonanie dokumentacji, zakup i montaż instalacji wraz z potwierdzeniem zapłaty.
2.Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza lokalizacji instalacji - wraz z pieczątką Starostwa Powiatowego potwierdzająca wpisanie zasobu.
3.Zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ
4. Protokół odbioru końcowego zadania podpisany przez osobę uprawnioną,
5. Oświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do kierowania i nadzorowania budowy i robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, że przedsięwzięcie zostało wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i wymogami ustawy Prawo budowlane i zasadami wiedzy technicznej,
6. oświadczenie o likwidacji zbiornika bezodpływowego (o ile dotyczy),

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Partnerzy

Nasi Partnerzy

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia