Zachowywanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia

Drukuj
 
Rozmiar czcionki:

Odpowiedzialność przy niezachowywaniu środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia

Wójt Gminy Krotoszyce przypomina, że posiadanie zwierząt domowych jest nie tylko wdzięcznym ale i odpowiedzialnym hobby. Na właścicielach czworonogów ciąży szereg obowiązków, których przestrzeganie jest konieczne do uniknięcia odpowiedzialności karnej. Podstawowe kwestie dotyczące trzymania zwierząt domowych zawarte są w ustawie z dnia z dnia 20.05.1971 r. kodeks wykroczeń.

Weszły w życie zmiany w odpowiedzialności za niezachowanie ostrożność przy trzymaniu zwierząt. Posłowie postanowili m.in. o zaostrzeniu kar finansowych, a także o wprowadzeniu kary ograniczenia wolności za brak ostrożności w opiece nad niebezpiecznym zwierzęciem (art. 77 § 1 i 2 kodeksu wykroczeń – Dz. U. z 2018 r. poz. 618).

Ostrzejsze kary i typ kwalifikowany

Dotychczasowe, bowiem brzmienie tego przepisu sprowadzało się do następującej treści:, „kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany”. Nowelizacja zakłada natomiast istotną przebudowę dyspozycji art. 77 k.w. poprzez wyszczególnienie swoistego typu podstawowego oraz kwalifikowanego. Zgodzie z zakładaną modyfikacją – art. 77 § 1 k.w. stanowi, iż „kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany”. Natomiast dyspozycja, art. 77 § 2 k.w. sprowadza się do sformułowania, że „kto dopuszcza się czynu określonego w §1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany”.

Tym samym w typie podstawowym (przed nowelizacją jedynym typie tego wykroczenia) sankcja karna zwielokrotni się z maksymalnych 250 zł do nawet 1000 zł. Ponadto w typie kwalifikowanym (poprzez niebezpieczeństwo wywołane przez zwierzę dla życia lub zdrowia człowieka) sankcja karna przewiduje nawet karę ograniczenia wolności.

Kto odpowiada za niezachowanie ostrożności?

W ramach omawianego przepisu, „odpowiedzialność za popełnienie wykroczenia z art. 77 k.w. ponosi osoba, która trzyma zwierzę, przy czym nie musi to być koniecznie właściciel czy hodowca zwierzęcia, ale może to być każdy, kto jest z jakiegokolwiek tytułu zobowiązany do nadzoru, opieki nad zwierzęciem, w tym osoba prywatna bezpłatnie sprawująca w tym momencie opiekę nad zwierzęciem”.

Nowe regulacje przewidują, zatem karę ograniczenia wolności oraz wyższą niż obecnie grzywnę (do 1000 zł zamiast do 250 zł) dla osoby, która nie zachowuje środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Jeszcze wyższa kara grozić będzie za niedopilnowanie zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka. Jeśli właściciel lub opiekun np. groźnego psa trzyma go na nieogrodzonej posesji, pozostawia bez opieki w miejscu publicznym lub puszcza wolno podczas spacerów, co zagraża zdrowiu a nawet życiu innych ludzi, może zostać ukarany ograniczeniem wolności, a nawet grzywną do 5000 zł.

Co istotne, nowy przepis obejmuje wszystkie zwierzęta, które niewłaściwie trzymane swoim zachowaniem stwarzają niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia człowieka, bez względu na to, czy znajdują się w jakimkolwiek wykazie (np. groźnych ras).

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia