Ogłoszenie - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krotoszyce

Drukuj
 
Rozmiar czcionki:

azbest logoWójt Gminy Krotoszyce informuje, iż w 2019 r. zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o pozyskanie środków na realizację zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krotoszyce.

W związku z powyższym ogłaszam wstępny nabór wniosków o dofinansowanie zadań związanych z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Krotoszyce.

 Dofinansowanie można uzyskać na prace dotyczące: demontażu wyrobów zawierających azbest, zbierania wyrobów zdemontowanych oraz ich transportu i unieszkodliwiania. Beneficjentem Programu może być wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego (JST). JST może uzyskać do 85% dotacji na zadanie obejmujące demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

Warunkiem uzyskania dofinansowania będzie podpisanie przez właściciela nieruchomości umowy z Gminą Krotoszyce w sprawie pokrycia pozostałej części kosztów. Koszty wykonania nowego pokrycia dachowego/elewacji pokrywa właściciel budynku. Program realizowany będzie wyłącznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Krotoszyce o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W przypadku gdy wniosek Gminy Krotoszyce nie zostanie zakwalifikowany przez WFOŚiGW we Wrocławiu, niniejszy nabór wniosków zostanie unieważniony.

Do czasu zawarcia umów o dofinansowanie, Gmina Krotoszyce może bez podania przyczyny unieważnić niniejszy nabór wniosków.

Wnioski o udzielenie dofinansowania na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w Urzędzie Gminy Krotoszyce ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce, pok. nr 22 do dnia 15.01.2019 r. Informacja tel. 76 88 78 421 wew. 22.

Przypominam, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyroby zawierające azbest należy usunąć do 2032r.

Wójt Gminy Krotoszyce

Wniosek na usuwanie azbestu (format DOC)

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia