Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)

Drukuj
 
Rozmiar czcionki:

Badania ankietowe to badania prowadzone w gospodarstwach domowych/rolnych na terenie całego kraju.
Podstawowym celem badania BAEL jest uzyskanie bieżących danych o sytuacji na rynku pracy, a więc o liczbie ludności pracującej, bezrobotnej i biernej zawodowo.

Z uwagi na to, że sytuacja osób na rynku pracy w znacznym stopniu zależy także od posiadanych kwalifikacji i kompetencji, istotne miejsce w badaniu zajmują pytania związane z edukacją, w tym z rozwojem wiedzy i umiejętności. GUS przykłada dużą wagę do zebranych informacji w tym badaniu, bowiem stanowią one podstawę do podejmowania wielu decyzji. Wskaźniki wyznaczane na podstawie danych z BAEL wykorzystywane są do monitorowania i oceny skuteczności działań podejmowanych głównie w zakresie polityki rynku pracy, zarówno na szczeblu krajowym i regionalnym, jak i międzynarodowym. Badanie BAEL jest także jednym z ważniejszych źródeł danych do monitorowania polityki edukacyjnej w Polsce i w Europie.

Realizację badań w poszczególnych województwach koordynują urzędy statystyczne, a wylosowane do badania mieszkania/gospodarstwa odwiedzają ankieterzy statystyczni.

W Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności, podobnie jak w innych badaniach prowadzonych przez Urzędy Statystyczne, obowiązuje bezwzględnie przestrzegana zasada zapewnienia tajemnicy statystycznej art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 997, z późn. zm). Oznacza ona, że zebrane w trakcie tego badania informacje nie mogą być i nie będą wykorzystane do innych celów niż statystyczne. Uzyskane odpowiedzi traktowane będą jako anonimowe i całkowicie poufne, zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzenia opracowań analiz statystycznych.

Więcej informacji na temat badań ankietowych, w tym możliwości potwierdzenia tożsamości ankietera na terenie woj. dolnośląskiego, dostępne są na stronie internetowej GUS pod adresem: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2019/harmonogram.htm

Pobierz ulotkę informacyjną (format PDF)

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia