Gmina Krotoszyce z lotu ptaka…

Drukuj
Rozmiar czcionki:
Gmina Krotoszyce z lotu ptakaDzięki uprzejmości Pana Antoniego Poliwki w piękne słoneczne popołudnie w czwartek, 22 września, miałam przyjemność obejrzenia Gminy Krotoszyce z pokładu motolotni. Było to wspaniałe przeżycie, które uwieczniłam na zdjęciach. Nasza Gmina jest naprawdę piękna, różnorodność krajobrazu, charakter zabudowy i piękne połacie pól, to naprawdę robi wrażenie. Ponadto inwestycja budowy drogi S-3 z góry wygląda imponująco…

Czytaj więcej: Gmina Krotoszyce z lotu ptaka…

Apel o pomoc i wsparcie dla rodzin poszkodowanych w pożarze w Nowej Ziemi

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Pomoc pogorzelcomZwracamy się z prośbą o pomoc i wsparcie finansowe oraz rzeczowe (materiały budowlane, itp.) dla rodzin poszkodowanych w pożarze budynku w Nowej Ziemi, gm. Złotoryja.
Pożar, który wybuchł w nocy z 19/20 września br. strawił doszczętnie mieszkania i dorobek życia mieszkańców. Rodziny ewakuowane z 22 lokali obecnie ulokowane są w większości u swoich rodzin, ponieważ gmina aktualnie nie dysponuje taką liczbą wolnych lokali zastępczych. Jest to jednak rozwiązanie tymczasowe. Rozmiar nieszczęścia oraz wielkość środków finansowych koniecznych do zabezpieczenia lokali mieszkalnych i niezbędnego wyposażenia pogorzelcom jest ogromna.

Czytaj więcej: Apel o pomoc i wsparcie dla rodzin poszkodowanych w pożarze w Nowej Ziemi

Komunikat Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Drukuj
Rozmiar czcionki:
Polska Spółka Gazownictwa informuje, że w dniach 26-27 września 2016 r. na terenie Gminy Krotoszyce w miejscowościach:
a. Dunino
b. Krajów
c. Krotoszyce
d. Wilczyce
e. Czerwony Kościół

przeprowadzi akcję przewonienia gazu ziemnego. Polega ona na zwiększeniu ilości środka nawaniającego w sieci gazowej, przez co zapach gazu staje się intensywniejszy. Przewonienie przeprowadza się w trosce o bezpieczeństwo odbiorców gazu, w celu wykrycia ewentualnych nieszczelności sieci lub instalacji gazowych. W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu należy natychmiast zamknąć kurek przy gazomierzu lub przy urządzeniu gazowym i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe pod numerem tel. 992.

Czytaj więcej: Komunikat Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Informacja dla Organizacji Pozarządowych

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska, na spotkanie szkoleniowo-informacyjne.
Część szkoleniowa poświęcona będzie omówieniu nowych wzorów dokumentów (wzory ofert, umów, sprawozdań), natomiast w części informacyjnej zostaną omówione ogólne zasady oceny formalnej i merytorycznej ofert konkursów realizowanych w Wydziale Sportu, Rekreacji i Turystyki, Wydziale Kultury oraz w Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj więcej: Informacja dla Organizacji Pozarządowych

Nieodpłatne konsultacje i porady psychologiczne i prawne

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Informujemy że w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy – Zespole Interwencji Kryzysowej bezpłatnych porad dla mieszkańców powiatu legnickiego udziela prawnik oraz psycholog.

Więcej informacji (format PDF)

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Legnicy dotycząca postępowania z padłą trzodą chlewną

Więcej szczegółów (format JPG)

Święto Wina i Miodu Pitnego

Drukuj
Rozmiar czcionki:
Święto Wina i Miodu PitnegoZapraszamy na X Agroturystyczne Święto Wina i Miodu Pitnego
1 - 2 X 2016r.

Więcej informacji - powiększ plakat (format JPG)

Dożynki Gminy Krotoszyce w sołectwie Babin-Kościelec

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Dożynki Gminy Krotoszyce w sołectwie Babin-KościelecW dniu 4 września br. w sołectwie Babin-Kościelec odbyły się tegoroczne Dożynki Gminy Krotoszyce.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą dziękczynną w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kościelcu, mszę celebrował ksiądz proboszcz Andrzej Płaza. W scenerii tego wyjątkowego kościoła, uroczystość miała bardzo podniosły charakter. Mieszkańcy aż 12 miejscowości przywieźli piękne wieńce dożynkowe. Starostami dożynek byli rolnicy z sołectwa Babin-Kościelec- Dorota Kołodziej i Janusz Miler.

Czytaj więcej: Dożynki Gminy Krotoszyce w sołectwie Babin-Kościelec

Informacja o projekcie pt. „Przedsiębiorcze kobiety”

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Informujemy, że w okresie od 01.09.2016r. do 31.08.2018r. firma Centrum Doradztwa i Szkoleń Europrojekt realizuje na terenie województwa dolnośląskiego projekt pt. „Przedsiębiorcze kobiety”. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Więcej informacji (format PDF)

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 września 2016 roku

Drukuj
Rozmiar czcionki:
dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: Budowa linii kablowej SN  20 kV - przejście podtorami kolejowymi dla zadania p.n.: Modernizacja sieci 20kV, jako dowiązanie  linii 20 kV L=745 w m. Wilczycez linią 20kV L245

Treść decyzji
Treść obwieszczenia
Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Partnerzy

Nasi Partnerzy

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia