Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy o liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

Informacja uwzględnia zmiany wynikające z uchwał Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. i z 26 marca 2018 r.

Czytaj więcej: Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy

Symboliczne otwarcie drogi gminnej z Dunina do Święcian

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Symboliczne otwarcie drogi gminnej z Dunina do ŚwięcianW dniu 24 marca w samo południe, przy Starym Młynie odbyło się symboliczne otwarcie drogi gminnej po przebudowie, którą wykonano w końcu 2017 r. Inwestycja ta była możliwa dzięki dotacji MSWiA w ramach rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych po intensywnych opadach deszczu w sierpniu 2015 r. wartość inwestycji to ponad 1,3 mln zł, dofinansowanie prawie 1,1 mln zł. W uroczystości wzięły udział władze gminy, radni, sołtys Dunina, Ksiądz Proboszcz, wykonawca inwestycji, Prezes Kopalni Dunino, który też dołożył się do sfinansowania tej inwestycji oraz lokalne media.

Uroczystość miała charakter symboliczny, ponieważ była to okazja do uczczenia bardzo dobrego 2017 roku w zakresie inwestycji drogowych na terenie Gminy Krotoszyce, ponieważ udało się wyremontować prawie 5 km dróg o wartości prawie 3 mln zł.

Czytaj więcej: Symboliczne otwarcie drogi gminnej z Dunina do Święcian

Spotkanie delegacji gmin partnerskich w Markersdorf

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Spotkanie delegacji gmin partnerskich w MarkersdorfW dniu 23 marca, w naszej niemieckiej gminie partnerskiej w Markersdorf odbyło się z spotkanie, podczas którego mieszkańcy gminy Krotoszyce i Osecnej mogli zapoznać się z atrakcjami i najważniejszymi inwestycjami na terenie gminy Markersdorf. Z gminy Krotoszyce w spotkaniu wzięło udział 8 osób z panią Sekretarz Anną Rabską. Spotkanie to zostało zorganizowane w ramach projektu Unii Europejskiej Euroregionu Nysa.

Czytaj więcej: Spotkanie delegacji gmin partnerskich w Markersdorf

Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie dolnośląskim

Drukuj
Rozmiar czcionki:

I edycja konkursu dla mieszkańców woj. dolnośląskiego „Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie dolnośląskim”

I edycja konkursu dla mieszkańców woj. dolnośląskiego
„Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie dolnośląskim”

Więcej informacji (format PDF)

Ogłoszenie o przetargu

Drukuj
Rozmiar czcionki:

WÓJT GMINY KROTOSZYCE ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Złotniki, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą LE1L/00044102/1, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 47 o pow. 0,45000 ha, klasy PsIII.
Działka położona jest w strefie peryferyjnej wsi Złotniki, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowanych terenów przeznaczonych pod aktywność gospodarczą.

Treść ogłoszenia (format PDF)

Ogłoszenie V przetargu ustnego nieograniczonego

Drukuj
Rozmiar czcionki:
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Złotniki, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą LE1L/00044102/1, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 47 o pow. 0,45000 ha, klasy PsIII.

Treść ogłoszenia

Statystyczne badania ankietowe gospodarstw domowych w 2018 r.

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Statystyczne badania ankietowe    gospodarstw domowych w 2018 r.Badania ankietowe to badania prowadzone w gospodarstwach domowych/rolnych na terenie całego kraju, Realizację badań w poszczególnych województwach koordynują urzędy statystyczne, a wylosowane do badania mieszkania/gospodarstwa odwiedzają ankieterzy statystyczni.

We wszystkich badaniach prowadzonych przez GUS obowiązuje bezwzględnie przestrzegana zasada prawnego zapewnienia tajemnicy statystycznej. Oznacza to, że zebrane w trakcie badań informacje o gospodarstwie domowym i jego członkach nie mogą być i nie będą wykorzystywane do innych celów niż statystyczne. W pełni zagwarantowana jest więc poufność informacji. Ankieterzy statystyczni, podobnie jak wszyscy pracownicy statystyki publicznej, zobowiązani są przyrzeczeniem do zachowania tajemnicy statystycznej.

Czytaj więcej: Statystyczne badania ankietowe gospodarstw domowych w 2018 r.

Nabór do wojewódzkiego konkursu Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne z Dolnego Śląska

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu zaprasza wszystkich właścicieli gospodarstw agroturystycznych do udziału w wojewódzkim konkursie na „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne z Dolnego Śląska”. Zgłoszenia będą przyjmowane od 20 marca do 20 kwietnia.

Więcej informacji o konkursie (format PDF)
KARTA zgłoszenia do konkursu (format PDF)
Oświadczenie uczestnika konkursu (format PDF)
Regulamin konkursu (format PDF)

Zapraszamy do składania wniosków w ramach wojewódzkiego budżetu obywatelskiego „Aktywny Dolny Śląsk”

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Zarząd Województwa Dolnośląskiego po raz III ogłasza konkursy i zaprasza do składania wniosków w ramach wojewódzkiego budżetu obywatelskiego „Aktywny Dolny Śląsk”.

Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków znajdują się na stronie internetowej https://aktywny.dolnyslask.pl/ do 1 kwietnia 2018 r.

W bieżącym roku budżet wynosi 1 mln złotych. Wnioski można składać na projekty z zakresu kultury, sportu i turystyki.

Sołtys Roku 2017

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Sołtys Roku 201716 marca br. w hotelu Agro Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu odbyła się uroczysta gala finałowa podsumowująca konkurs na Sołtysa Roku 2017. W uroczystościach udział wziął i tym samym nagradzał zwycięzców Wojewoda Dolnośląski Pan Paweł Hreniak.

W konkursie wzięło udział niemal stu sołtysów z Dolnego Śląska. Gminę Krotoszyce reprezentowali Pani Barbara Dąbrowska – sołtys wsi Janowice Duże oraz Pan Ryszard Cygan – sołtys wsi Szymanowice, którzy otrzymali z rąk Pana Wojewody pamiątkowy dyplom. Z ramienia samorządu wraz z sołtysami w gali uczestniczyła Anna Rabska – Sekretarz Gminy.

Czytaj więcej: Sołtys Roku 2017

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Partnerzy

Nasi Partnerzy

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia