Wybory organów sołectw na kadencję 2011 - 2015

Drukuj
Rozmiar czcionki:
Wójt Gminy Krotoszyce informuje, że w okresie od dnia 19 stycznia 2011 r. do dnia 8 lutego 2011 r. na terenie Gminy Krotoszyce odbędą się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w każdym sołectwie według harmonogramu.

Pliki do pobrania:

Zaproszenie na spotkania - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Drukuj
Rozmiar czcionki:
W związku podjęciem przez Radę Gminy w Krotoszycach uchwały nr XXIV/151/09 z dnia 06 listopada 2009r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyce zapraszam na spotkania umożliwiające wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z projektem ww. opracowania, będącego podstawą realizacji planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego.

Spotkania, o których mowa odbędą się w dniach:

  1. 10 stycznia 2011 r. o godz. 11.00, w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Krotoszycach, ul. Piastowska 40a
  2. 27 stycznia 2011 r. o godz. 11.00, w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Krotoszycach, ul. Piastowska 40a
  3. Niezależnie debata publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się 27 stycznia 2011 r. o godz. 13.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Krotoszycach, ul. Piastowska 40a
  4. Wszelkich informacji w sprawie udziela Pani Wanda Gadżała, Urząd Gminy Krotoszyce, ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce, pokój nr 10.

Wójt Gminy Krotoszyce

Ogłoszenie Wójta Gminy Krotoszyce

Drukuj
Rozmiar czcionki:
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KROTOSZYCE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyce


Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27 grudnia 2010r. do 31 stycznia 2011r.w siedzibie w siedzibie Urzędu Gminy Krotoszyce, ul. Piastowska 46, w pokoju nr 10, w godz. od 8.00 do 15.00.

Czytaj więcej: Ogłoszenie Wójta Gminy Krotoszyce

Spotkania w sprawie studium zagospodarowania przestrzennego gminy

Drukuj
Rozmiar czcionki:
Krotoszyce, dnia 30-12-2010r
OGŁOSZENIE

W związku z podjęciem przez Radę Gminy w Krotoszycach uchwały nr XXIV/151/09 z dnia 06 listopada 2009r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyce zapraszam na spotkania umożliwiające wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z projektem ww. opracowania, będącego podstawą realizacji planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego.

Spotkania, o których mowa odbędą się w dniach:
  1. 10 stycznia 2011 r. o godz. 11.00, w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krotoszycach, ul. Piastowska 40a,
  2.  24 stycznia 2011 r. o godz. 11.00, w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krotoszycach, ul. Piastowska 40a;
Niezależnie debata publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się 24 stycznia 2011 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Krotoszycach, ul. Piastowska 46, sala sesyjna.
Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717 z 2003 r z późń. zm.) art.11 pkt.11 osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadajace osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium w nieprzekraczalnym terminie do 26 lutego 2011 r.


Wójt Gminy Krotoszyce

Konkurs Polska Wieś - III edycja

Drukuj
Rozmiar czcionki:
III edycja konkursu
na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich
„Polska Wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłasza III edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

Czytaj więcej: Konkurs Polska Wieś - III edycja

Informacja - 31 grudzień Sylwester

Drukuj
Rozmiar czcionki:
31 GRUDZIEŃ
SYLWESTER


Gminny Ośrodek Zdrowia w Kościelcu będzie nieczynny

Gminny Ośrodek Zdrowia w Krotoszycach
czynny 7.00 – 13.00

W nagłych przypadkach zagrożenia życia pomocy medycznej udzielać będzie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Informacja - 24 grudzień Wigilia

Drukuj
Rozmiar czcionki:
24 GRUDZIEŃ
WIGILIA

Gminny Ośrodek Zdrowia w Kościelcu
czynny 9.00 – 11.00

Gminny Ośrodek Zdrowia w Krotoszycach
czynny 7.00 – 12.30

W nagłych przypadkach zagrożenia życia pomocy medycznej udzielać będzie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Podziękowania dla wszystkich mieszkańców Gminy

Drukuj
Rozmiar czcionki:
Drodzy Mieszkańcy Gminy Krotoszyce!

Składam serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom Gminy Krotoszyce, którzy w wyborach samorządowych oddali na mnie głos.
Dzięki Państwu dziś jestem Wójtem Gminy Krotoszyce.
Dostałam od Państwa ogromny kredyt zaufania, który postaram się spłacić zgodnie z oczekiwaniami wszystkich mieszkańców, nie tylko tych którzy mi zaufali w wyborach.
Obiecuję, że zrobię wszystko, aby nasza gmina była kompetentnie i mądrze zarządzana a Państwo jako mieszkańcy czuli się szanowani i bezpieczni.

Jestem do Państwa dyspozycji, jednocześnie liczę na współpracę i troskę o
DOBRO WSPÓLNE Gminy Krotoszyce.

Serdecznie pozdrawiam   
Beata Castañeda Trujillo
Wójt Gminy Krotoszyce 

Dnia 24 grudnia 2010r. Urząd Gminy będzie nieczynny.

Drukuj
Rozmiar czcionki:
Zgodnie z Zarządzeniem nr 0151/37/2010r z dnia 9.12.2010r Wójta Gminy Krotoszyce informujemy, że dzień 24.12.2010r. jest dniem wolnym od pracy w zamian za przypadające w sobotę Święto Bożego Narodzenia.

MŁODY UMYSŁ – szansą na udany biznes

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Firma Centrum Doradztwa i Szkoleń "Europrojekt" Joanna Juszczyńska, Dorota Juszko Sp. j.
- zaprasza do udziału w projekcie pt. „Młody umysł – szansą na udany biznes”, który realizowany jest w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

Czytaj więcej: MŁODY UMYSŁ – szansą na udany biznes

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Partnerzy

Nasi Partnerzy

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia