AR i MR - najnowsze informacje

Pieniądze z ARiMR unowocześniają polską wieś

Drukuj
 
Rozmiar czcionki:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozdziela środki finansowe w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej i z budżetu krajowego. Dzięki nim wzrasta efektywność produkcji rolniczej, unowocześniają się zakłady przetwórstwa i poprawia jakość żywności. Wpływają też one na to, że polska wieś i małe miasta stają się atrakcyjnym miejscem do zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Służą temu inwestycje w lokalną infrastrukturę, poprawę regionalnych połączeń komunikacyjnych, udostępnienie Internetu, rozwój przedsiębiorczości oraz w edukację, ochronę zdrowia i środowiska naturalnego, turystykę, sport, kulturę i utrzymanie dziedzictwa narodowego. Dzieki temu coraz więcej osób osiedla się na terenach wiejskich a maleje ilość tych którzy przenoszą się do miast. W perspektywie budżetowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013 polski sektor rolno spożywczy ma do wykorzystania 43 miliardy euro. Do tej pory ARiMR przez 15 lat wypłaciła Beneficjentom w sumie, ze środków unijnych i budżetu krajowego, przeszło 100 miliardów złotych. Około 94% z tych środków przeznaczono na inwestycje w zakładach przetwórczych, gospodarstwach rolnych lub na obszarach wiejskich oraz w przedsięwzięcia zapewniające ochronę środowiska naturalnego.

Obecnie ARiMR realizuje:

Co udało się już zrobić:

Mamy wiele nowoczesnych polskich gospodarstw rolnych i zakładów przetwórstwa żywności: Zmiany zachodzące na polskiej wsi są coraz bardziej widoczne i przybliżają nas do najbardziej rozwiniętych państw. Wyodrębniła się i umacnia grupa gospodarstw produkujących na rynek, firmy przetwórcze z powodzeniem konkurują swoimi wyrobami na rynkach światowych a w przetwórstwie ryb staliśmy się największą potęgą w Europie. Polska wieś jest coraz nowocześniejsza. Większość mieszkańców utrzymuje się już przede wszystkim z dochodów uzyskiwanych z pracy najemnej i mniej niż połowa z nich ma jakikolwiek związek z gospodarowaniem na roli. Tylko 15% dochodów mieszkańców wsi pochodzi bezpośrednio z rolnictwa.

Dzięki Funduszom Europejskim i krajowym, rozdysponowanym przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, rolnicy kupili m.in.:108 tysięcy sztuk nowoczesnego sprzętu rolniczego za blisko 4 miliardy zł. w tym ponad 84 tys. maszyn i urządzeń głównie do produkcji roślinnej i ponad 17 tys. ciągników. Wybudowali też około 500 chlewni o łącznej powierzchni 19 hektarów, ponad 200 obór o pow. 15 ha, czy ponad 100 szklarni o powierzchni przekraczającej 91 ha.

Środki rozdzielone przez ARiMR wpłynęły też korzystnie na ochronę środowiska naturalnego: Wspierane finansowo przedsięwzięcia miały zapewnić m.in. ochronę wód gruntowych przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego. Powstało ponad tysiąc indywidualnych oczyszczalni ścieków, ponad 350 urządzeń zaopatrujących gospodarstwa w energię, około 60 ujęć wody czy 40 wodociągów. Wybudowane zostało płyty obornikowe o łącznej powierzchni blisko 3,8 mln metrów kwadratowych oraz około 3,2 metrów sześciennych zbiorników na gnojówkę i gnojowicę. 900 gospodarstw uzyskało możliwość odprowadzania lub oczyszczania ścieków. Na blisko 1,2 mln hektarach prowadzona jest produkcja rolna zgodna z ochroną środowiska i z zachowaniem lokalnych gatunków roślin, a także udało się zachować wiele lokalnych ras zwierząt hodowlanych.

Powstają nowe miejsca pracy: Dzięki pomocy finansowej z Agencji zostało utworzonych około 9 tys. nowych miejsc pracy. Najwięcej, bo około 4,5 tys. miejsc pracy powstało w sektorze drobnych usług świadczonych na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich a np. 600 nowych miejsc pracy związanych z turystyką i wypoczynkiem.

Inwestycje w przetwórstwo żywności: Tu najwięcej środków „pomocowych” trafiło do sektora przetwórstwa i magazynowania owoców i warzyw – dofinansowano 236 projektów oraz do sektora mleczarskiego – pieniądze dostało 235 zakładów. Dotychczasowe wsparcie dla przetwórców wyniosło około 1,7 miliarda zł, a te pieniądze zakłady zainwestowały w poprawę i kontrolę warunków zdrowotnych – około 26% wypłaconych środków, poprawę i kontrolę jakość przetwarzanych produktów – 22% oraz zakup nowoczesnych technologii – 18% wszystkich środków finansowych.

Pieniądze nie są „przejadane”: Z badań ankietowych, które przeprowadzono w 2007 r. w woj. wielkopolskim wynika, że 97% pieniędzy z dopłat bezpośrednich rolnicy przeznaczają na cele produkcyjne, a tylko 3% na konsumpcję. Jeszcze lepiej sytuacja wygląda w przypadku wykorzystania pieniędzy z programów inwestycyjnych. Tylko wsparcie w postaci rent strukturalnych nie było bezpośrednio przeznaczone na inwestycje. Jednak i w tym wypadku przyniosło ono korzyści, bo korzystający z rent przekazali gospodarstwa „w ręce” młodych dynamicznych rolników a zarazem poprawia się struktura agrarna w Polsce. Jeszcze w 2007 roku średnia powierzchnia gospodarstwa wynosiła 9,91 ha, by w 2008 roku przekroczyć nieznacznie 10 ha, a w 2009 r. osiągnąć wielkość 10,15 ha.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa spełnia wszystkie wymogi Unii Europejskiej, ma stałą akredytację agencji płatniczej i jest bardzo dobrze oceniana przez mieszkańców wsi, którzy podkreślają pozytywne zmiany w jej pracy, które zaszły w ostatnim roku. Tylko 6 procent badanych miało do niej zastrzeżenia.

Więcej informacji: www.arimr.gov.pl , w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych Agencji. Można też skorzystać z bezpłatnej infolinii: 0 800 380 084 - czynnej przez 7 dni w tygodniu w godz. 7 - 21.

Źródło; ARiMR

wróć na początek strony