Nowy system gospodarowania odpadami Nowy system odpady

Selektywna zbiórka popiołu

Drukuj
 

Urząd Gminy w Krotoszycach informuje, że wprowadza w najbliższym czasie pilotażową selektywną zbiórkę popiołu z domowych kotłowni opalanych węglem i drewnem. Osoby gromadzące selektywnie popiół otrzymają do bezpłatnego używania pojemnik. Popiół przygotowany do odbioru musi być ostudzony, suchy (nie należy polewać popiołu wodą) i nieubity.

Odbiór zapełnionego popiołem pojemnika będzie realizowany bez dodatkowych kosztów, zgodnie z ustalonym w późniejszym termonie harmonogramem wywozu. Od momentu pierwszego zgłoszenia potrzeby odbioru popiołu, będzie on odbierany regularnie.

Mieszkańców zainteresowanych selektywnym zbieraniem popiołu zapraszamy do zgłaszania chęci udziału w programie w Urzędzie Gminy w Krotoszycach tel 76 88 78 421 wew.15,
w firmie: P.H.U. Komunalnik Sp. z o. o. tel 77 433 06 82
w godzinach od 7:30 - 15:00 w terminie do 16 stycznia 2017 r.

Zmiana firmy odbierającej odpady komunalne

Drukuj
 

Zmiana firmy odbierającej odpady komunalneInformujemy, że od 1 stycznia 2017 r. nastąpi zmiana firmy odbierającej odpady komunalne z terenu Gminy Krotoszyce w związku z powyższym Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Złotoryi zakończy świadczenie usług, nowa firma P.H.U. Komunalnik Sp. z o. o. , która wygrała przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Krotoszyce na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r. wyposaży Państwa nieruchomości w worki do segregacji odpadów w pierwszych dniach stycznia 2017 r. zgodnie z deklaracją złożoną w Urzędzie Gminy, wytworzone w tym czasie odpady odbierane będą zgodnie z poniższym Harmonogramem. Wszelkie informację pod telefonem 768878421 wew.15.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
styczeń - grudzień 2017 r. (format PDF)

Nowe stawki za odbiór odpadów

Drukuj
 

Nowe stawki za odbiór odpadówOd 1 stycznia 2016r. uległy zmianie stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych. Stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów od gospodarstwa domowego w zależności od ilości osób wynosi miesięcznie:

Czytaj więcej: Nowe stawki za odbiór odpadów

Zasady odbioru i segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Krotoszyce

Drukuj
 

Zasady odbioru i segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Krotoszyce (format PDF)

ROZMAWIAJMY O ŚMIECIACH KONSTRUKTYWNIE

Drukuj
 

Materiały Ministerstwa Środowiska nt. gospodarki odpadami (materiały na serwisie youtube.com - Kampania nt. segregowania i zagospodarowania śmieci).

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE KROTOSZYCE

Drukuj
 

Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897), która przekazuje gminom obowiązek zagospodarowania wytworzonych na jej terenie odpadów komunalnych. Zmiana dotychczasowego systemu spowoduje i wymusi realizację obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych przez każdego właściciela nieruchomości w sposób zgodny z przepisami znowelizowanej ustawy.

Główne założenia zmiany ustawy to

 • objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu danej gminy systemem odbioru odpadów
 • ·
 • promowanie segregacji odpadów poprzez utworzenie ogólnodostępnych punktów selektywnej zbiórki odpadów
 • ·
 • utworzenie punktów selektywnej zbiórki takich odpadów jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, odpady niebezpieczne
 • ·
 • informowanie mieszkańców gminy o właściwym sposobie postępowania z odpadami komunalnymi
 • ·
 • wyeliminowanie dzikich wysypisk
 • ·
 • likwidacja zjawiska palenia odpadów w gospodarstwach domowych

PRAWO

Drukuj
 

Realizując zadania nałożone na gminy Rada Gminy Krotoszyce podjęła wymagane, niżej wymienione uchwały regulujące wprowadzany od 1 lipca 2013 r. nowy system gospodarki odpadami komunalnymi:

DEKLARACJA

Drukuj
 

Podstawą uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wypełnienie przez właściciela nieruchomości zamieszkałej przygotowanej przez gminę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Czytaj więcej: DEKLARACJA

SEGREGACJA ODPADÓW

Drukuj
 

Od 1 lipca mieszkańcy gminy powinni postępować z wytwarzanymi przez siebie odpadami komunalnymi w następujący sposób:

- w zabudowie jednorodzinnej:
zbiórka odpadów „u źródła” odbywać będzie się w podziale: odpady komunalne zmieszane, odpady surowcowe (tzw. suche) i odpady biodegradowalne (w tym zielone) -z możliwością zagospodarowania ich w przydomowym kompostowniku
- w zabudowie wielorodzinnej i na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:
zbiórka odpadów „u źródła” odbywać się będzie w podziale: odpady komunalne zmieszane, odpady surowcowe (tzw. suche) i odpady biodegradowalne (w tym zielone).

W systemie gniazdowym - w miejscach ogólnodostępnych prowadzona będzie zbiórka: szkła opakowaniowego (białego i kolorowego), papieru oraz plastiku.

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Partnerzy

Nasi Partnerzy

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia