Nowy system gospodarowania odpadami

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI

Drukuj
 
wtorek, 05, marzec 2013 13:20
Rozmiar czcionki:

Na terenie Gminy Krotoszyce odpady komunalne odbierane będą jako zmieszane lub zbierane selektywnie w podziale na „suche” i „mokre”.

Odpady komunalne „suche”, w skład których wejdą odpady surowce wtórne takie jak: papier, tektura, tworzywa sztuczne (w tym wykonane z tworzyw sztucznych opakowania po napojach - tzw. PET, opakowania po kosmetykach, opakowania po chemii gospodarczej), odpady wielomateriałowe (np. kartoniki po sokach, kartony po mleku), metal, butelki i słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach oraz inne odpady typu: szkło ozdobne (np. kryształy), fajans, guma, pieluchy jednorazowe itp.

Z odpadów suchych należy wydzielić odpady spełniające zasady selekcji i gromadzić je w pojemnikach w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych usytuowanych w każdej miejscowości na terenie gminy według oznaczeń dla poszczególnych frakcji:

Odpady komunalne „suche” niespełniające zasad selekcji należy gromadzić w pojemniku na terenie nieruchomości oznaczonym jako „suche”

Odpady zmieszane - odbierane są przez podmiot uprawniony.

Odpady komunalne „mokre”, w skład których wejdą odpady kuchenne, resztki i obierki owoców i warzyw, fusy z kawy i herbaty, skorupki jajek, rośliny i ziemię kwiatową, zużyte ręczniki papierowe, zużyte, mokry papier i karton, woreczki i torebki papierowe, zużyte jednorazowe worki do odkurzaczy, pozostałości po domowej "hodowli" zwierząt, trociny, skoszoną trawę, liście i pocięte gałęzie- zbierane w sposób selektywny należy gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach.

W zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej oraz na terenach ogródków działkowych dopuszcza się zagospodarowanie frakcji, odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych poprzez kompostowanie pod warunkiem:

Odpady problemowe

System zakłada również selektywne zbieranie na terenie nieruchomości innych odpadów komunalnych, niż wymienione wyżej tj:

Prowadzenie selektywnego gromadzenia innych odpadów komunalnych odbywa się na terenie wszystkich nieruchomości według następujących zasad:

wróć na początek strony