I N F O R M A C J A
Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków w piątki w godzinach od 15.00 do 16.00
tel. kom. 512-267-679

Informujemy że od 1 czerwca do 31 sierpnia br.
Urząd Gminy Krotoszyce czynny będzie
w godzinach od 7.00 – 15.00

Smutne zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół w Krotoszycach

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Zakonczenie roku w KrotoszycachW dniu 23 czerwca, jak w każdej szkole w Polsce również w Krotoszycach odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017. Oprócz wielu nagród i wyróżnień dla wzorowych uczniów, uroczystość ta dodatkowo była okazją dla uczniów i wielu zaproszonych gości do pożegnania pani Dyrektor Olgii Podebry, dla której ten rok był ostatnim rokiem pracy przed przejściem na emeryturę. Pani Olga Podebry, była wyjątkowym Dyrektorem, ponieważ jako mieszkanka gminy Krotoszyce, od 7 roku życia uczęszczała do tej szkoły a następnie po skończeniu studiów, od początku swojej kariery zawodowej przez ponad 33 lata pracowała w tej szkole. Przez ponad 20 lat jako nauczyciel a następnie przez 10 lat jako Dyrektor Zespołu Szkół w Krotoszycach.

Czytaj więcej: Smutne zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół w Krotoszycach

Protokół z otwarcia ofert

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z 29.01.2004 Prawo zamowień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Wójt Gminy Krotoszyce zawiadamia, że w postępowaniu przetargu nieograniczonego pn.: ,,Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Krotoszyce na lata 2018 do 2021" wypłynęły następujące oferty.
Więcej informacji - protokół z otwarcia ofert (format PDF)

Informacja o nowych taryfach za odprowadzanie ścieków

Drukuj
Rozmiar czcionki:
Od 1 lipca 2017 r. obowiązują nowe ceny na odbiór ścieków w kwocie 8,25 zł/ brutto/m3 - ceny za dostarczenie wody pozostają bez zmian.

Nabór do służby przygotowawczej

Drukuj
Rozmiar czcionki:

List Prezesa KRUS

Drukuj
Rozmiar czcionki:

List Prezesa KRUS skierowany do rolników i dzieci, w którym przypomina o przestrzeganiu zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych i zapewnienie dzieciom opieki dorosłych w czasie lata.

Pobierz dokument (format PDF)

Podziękowania od organizacji HMBIA

Drukuj
Rozmiar czcionki:

XVIII Dymarki Kaczawskie

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Wesołe Wakacje w Bibliotece

Drukuj
Rozmiar czcionki:
Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Partnerzy

Nasi Partnerzy

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia