Kapitał Ludzki

Człowiek – najlepsza inwestycja, Szkoła Podstawowa im. Jana Wyżykowskiego w Krotoszycach

Drukuj
 
Rozmiar czcionki:
Kapitał Ludzki


W roku szkolnym 2011/2012, w Szkole Podstawowej im. Jana Wyżykowskiego w Krotoszycach, będzie realizowany projekt pn. „Indywidualizacja nauczania uczniów w klasach I-III w Szkołach Podstawowych Gminy Krotoszyce”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej Funduszu Społecznego. 

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt realizowany jest od 01.09.2011 r. i będzie kontynuowany w latach następnych.

W ramach projektu, w okresie od IX 2011 r. do VI 2012 r., będą realizowane działania wspierające indywidualizację procesu nauczania w kl. I-III. Zostały zakupione pomoce dydaktyczne, które mają na celu podniesienie efektów kształcenia w klasach młodszych oraz urozmaicenie zajęć. Działania podjęte w Szkole Podstawowej im. Jana Wyżykowskiego w Krotoszycach:

  • zajęcia dla uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych
  • zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
  • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami wymowy

Do pobrania: Harmonogram zajęć w Szkole Podstawowej im. Jana Wyżykowskiego w Krotoszycach w ramach projektu pn. „Indywidualizacja nauczania uczniów w klasach I-III w Szkołach Podstawowych Gminy Krotoszyce”

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia