Kapitał Ludzki

Człowiek – najlepsza inwestycja, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kościelcu

Drukuj
 
Rozmiar czcionki:
Kapitał Ludzki


W roku szkolnym 2011/2012, w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kościelcu, rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Indywidualizacja nauczania uczniów w klasach I-III w Szkołach Podstawowych Gminy Krotoszyce”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt realizowany jest od 01.09.2011 r. i będzie kontynuowany w latach następnych.

W ramach projektu, w okresie od IX 2011 r. do VI 2012 r., będą realizowane działania wspierające indywidualizację procesu nauczania w kl. I-III. Zostały zakupione pomoce dydaktyczne, które mają na celu podniesienie efektów kształcenia w klasach młodszych oraz urozmaicenie zajęć. Działania podjęte w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kościelcu:

  • zajęcia socjoteraputyczne i psychoedukacyjne
  • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postaw
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ( zajęcia plastyczne)
  • zajęcia prowadzone w zakresie doskonalenia umiejętności czytania i pisania

Do pobrania: Harmonogram zajęć w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicz w Kościelcu w ramach projektu pn. „Indywidualizacja nauczania uczniów w klasach I – III w Szkołach Podstawowych Gminy Krotoszyce”

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Partnerzy

Nasi Partnerzy

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

mikroporady.pl

mikroporady.pl

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych

PDO

POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia