Kapitał Ludzki

Człowiek – najlepsza inwestycja, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kościelcu

Drukuj
 
środa, 14, wrzesień 2011 21:36
Rozmiar czcionki:
Kapitał Ludzki


W roku szkolnym 2011/2012, w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kościelcu, rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Indywidualizacja nauczania uczniów w klasach I-III w Szkołach Podstawowych Gminy Krotoszyce”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt realizowany jest od 01.09.2011 r. i będzie kontynuowany w latach następnych.

W ramach projektu, w okresie od IX 2011 r. do VI 2012 r., będą realizowane działania wspierające indywidualizację procesu nauczania w kl. I-III. Zostały zakupione pomoce dydaktyczne, które mają na celu podniesienie efektów kształcenia w klasach młodszych oraz urozmaicenie zajęć. Działania podjęte w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kościelcu:

Do pobrania: Harmonogram zajęć w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicz w Kościelcu w ramach projektu pn. „Indywidualizacja nauczania uczniów w klasach I – III w Szkołach Podstawowych Gminy Krotoszyce”

wróć na początek strony