Kapitał Ludzki

Zajęcia w ramach realizacji projektu „Indywidualizacja nauczania uczniów w klasach I – III w Szkołach Podstawowych Gminy Krotoszyce”

Drukuj
 
środa, 26, październik 2011 10:41
Rozmiar czcionki:

Od 16.09.2011 roku rozpoczęły się w naszej szkole zajęcia w ramach realizacji projektu „Indywidualizacja nauczania uczniów w klasach I – III w Szkołach Podstawowych Gminy Krotoszyce”.

W ramach tego projektu w szkole w Krotoszycach odbywają się:

Praca na zajęciach odbywa się w małych grupach.

Zajęcia matematyczno – przyrodnicze skierowane są do młodych miłośników tych nauk. Na zajęciach dzieci rozszerzają swoją wiedzę matematyczną, poznają nowe matematyczne pojęcia, szukają powiązań świata przyrody z językiem matematyki. We wrześniu dzieci poznawały na przykład pojęcie symetrii osiowej – szukały obiektów symetrycznych w przyrodzie, same takie obiekty rysowały, wycinały, malowały. Pozwoliło im to nie tylko na poznanie nowego pojęcia, ale także na znalezienie powiązań między otaczającym ich światem przyrody a matematyką. Wiele zagadnień pokazywana jest w sposób praktyczny, doświadczalny, by dzieci mogły same znaleźć analogie, uczyć się formułowania wniosków. Na zajęciach uczniowie uczą się również ścisłego formułowania myśli, tak przydatnego przecież w życiu. Przed nami jeszcze wiele ciekawych zajęć, np. cały cykl zajęć o skali, o zmysłach ludzkich, bryłach i figurach geometrycznych i wiele innych. Zajęcia te, mamy nadzieję, pozwolą dzieciom rozwinąć, a czasem na nowo odkryć, swoje pasje. Są one też dobrym sposobem na poszerzenie umiejętności nawet u tych najmłodszych uczniów.

Zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie ( dostosowane do wady wymowy) i grupowo. Pierwsze zajęcia poświecone były diagnozie logopedycznej. Kolejnym etapem zajęć są ćwiczenia narządów artykulacyjnych, ponieważ sprawne i ćwiczone narządy są warunkiem dalszej pracy korekcyjnej. Zajęcia prowadzone są metodą objaśnienia, pokazu, kinestezji artykulacyjnej, metodą kontroli wzrokowej.17 października odbyło się spotkanie z rodzicami , na których rodzice zostali zapoznani z wymaganiami diagnozy, celami i zasadami terapii logopedycznej oraz z planem pracy na zajęciach.

Gimnastyka korekcyjna - na pierwszych zajęciach omówione zostały zasady BHP w czasie ćwiczeń Na następnych kształtowanie prawidłowej postawy , ćwiczenia ogólnorozwojowe, antygrawitacyjne, i nauka prawidłowego oddychania. W zajęciach bardzo pomocne są pomoce, sprzęt zakupiony w ramach tego projektu.

Zajęcia z trudnościami w zbywaniu umiejętności z matematyki - głównym celem tych zajęć jest wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach matematycznych jak :określanie wzajemnego położenia przedmiotów, porównywanie i porządkowania zbiorów, grupowanie przedmiotów i figur geometrycznych, przeliczanie klocków, zabawa klockami Dienesa, porównywanie liczebności grup przedmiotów, przedstawianie liczb na osi liczbowej. Dzieci z ogromną chęcią pracują na zajęciach pomocami zakupionymi w ramach projektu( klocki, liczmany)

wróć na początek strony