O gminie Krotoszyce

Drukuj
 
Rozmiar czcionki:

Gmina Krotoszyce położona jest w południowej części powiatu legnickiego, sąsiaduje z pięcioma gminami:

  • od zachodu z Gminą Złotoryja
  • od północy z Gminą Miłkowice
  • od północnego -wschodu z miastem Legnica
  • od wschodu z Gminą Legnickie Pole
  • od południa z Gminą Męcinka
Administracyjnie gmina podzielona jest na 14 sołectw: Krotoszyce, Wilczyce, Krajów, Czerwony Kościół, Winnica, Janowice Duże, Tyńczyk Legnicki Kozice, Warmątowice Sienkiewiczowskie, Babin-Kościelec, Prostynia Złotniki, Dunino, Szymanowice.

W sołectwach jest 17 miejscowości.
Według podziału na regiony gmina Krotoszyce należy do regionu przedgórskiego charakteryzującego się korzystnymi warunkami dla wegetacji upraw. Występują trzy typy gleby:
  • gleby brunatne
  • gleby typu mady
  • czarne ziemie
Wysoka jakość gleb i sprzyjające warunki klimatyczne przesądzają o rolniczym charakterze Gminy Krotoszyce. Większość mieszkańców utrzymuje się z pracy w rolnictwie. W gminie funkcjonuje 465 gospodarstw indywidualnych których średnia powierzchnia wynosi 12.2 ha.
Przez teren gminy przepływają dwie rzeki: rzeka Kaczawa o szerokości koryta 5 m i głębokości 1 m i rzeka Nysa Szalona o szerokości koryta 4 m i głębokości 1 m. Główne szlaki dróg kołowych to: Wrocław - Olszyna (autostrada A-4), Legnica – Złotoryja (dalej do Jeleniej Góry). Wspaniała przyroda i dobrze rozwinięte rolnictwo to charakterystyczne cechy Gminy Krotoszyce położonej w dorzeczu Kaczawy i Nysy szalonej. Malownicze krajobrazy, piękne zespoły pałacowo – parkowe, trwałe ślady bogatej działalności lubiąskiego klasztoru cystersów oraz zabytki z okresu wojen napoleońskich stanowią doskonałą ofertę turystyczną. Sprzyja to także rozwojowi agroturystyki i turystyki sobotnio-niedzielnej, szczególnie dla mieszkańców okolicznych miast.

Serdecznie zapraszamy !
Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Partnerzy

Nasi Partnerzy

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia