Organizacje pozarządowe

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Drukuj
 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu ”Programu współpracy Gminy Krotoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017r.”

Dokument - protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych (format PDF)

Ogłoszenie - konsultacje społeczne

Drukuj
 

Wójt Gminy Krotoszyce działając na podstawie uchwały Nr XXIX/184/2010 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 28 września 2010r.,w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 621 poz. 5011), zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j: Dz. U. z 2016, poz.239 ze zm.), do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Krotoszyce, w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Krotoszyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017r”.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Drukuj
 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z zakresu współpracy Gminy Krotoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na temat projektu rocznego programu współpracy gminy Krotoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 r.

Dokument - protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych (format PDF)

ZARZĄDZENIE Nr 53/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 12 sierpnia 2015r.

Drukuj
 

ZARZĄDZENIE NR 53/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 12 sierpnia 2015r w sprawie ponownego przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krotoszyce „w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej”.

Określa się termin prowadzenia konsultacji od dnia 25.08.2015r do 25.09.2015r.

Treść ZARZĄDZENIA Nr 53/2015, załączniki (format PDF)

ZARZĄDZENIE Nr 50/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 30 lipca 2015r.

Drukuj
 

ZARZĄDZENIE Nr 50/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy gminy Krotoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016”.

Treść ZARZĄDZENIA Nr 50/2015, ogłoszenie, DRUK  (format PDF)
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2015 - Projekt programu (format PDF)

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Partnerzy

Nasi Partnerzy

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia