Organizacje pozarządowe

ZARZĄDZENIE Nr 74/2014 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 08 października 2014r.

Drukuj
 

ZARZĄDZENIE Nr 74/2014 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 08 października 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy gminy Krotoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015”.

Treść ZARZĄDZENIA Nr 74/2014, ogłoszenie, DRUK  (format PDF)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 74/2014 - Projekt programu (format PDF)

ZARZĄDZENIE Nr 54/2013 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 20 września 2013r.

Drukuj
 

ZARZĄDZENIE Nr 54/2013 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 20 września 2013r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Krotoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2014”.

Treść ZARZĄDZENIA Nr 54/2013 (format PDF)
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi (format PDF)

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Drukuj
 
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  - Wyniki otwartego konkursu (format PDF)

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 14 marca 2012 roku

Drukuj
 

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu o zasięgu gminnym promującym kulturę fizyczna i sport oraz podtrzymywania polskiej tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2012r.

Pokaż zarządzenie nr 11/2012 (format PDF)

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Drukuj
 

WÓJT GMINY KROTOSZYCE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r

Pokaż ogłoszenie (format PDF)Pobierz wzór ofery na zadanie publiczne (format DOC)

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Partnerzy

Nasi Partnerzy

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia