Przewodnik po Urzędzie

Drukuj
 
Rozmiar czcionki:

Urząd Gminy Krotoszyce
59-223 Krotoszyce
ul. Piastowska 46

tel. 76 88-78-421, 76 88-78-422,
fax 76 88-78-370

Obsługa finansowa -  Bank Spółdzielczy w Legnicy  Oddział  w Krotoszycach .
Nr konta  62 8649 1015 2004 4000 0303 0012

Czas pracy Urzędu:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wójt przyjmuje w sprawach skarg i wniosków:  wtorki od 14.00 do 16.00
 

Nr pokojuNr wew. telefonu 

 

 

         PARTER

3

18

Halina Żurawska - Skarbnik Gminy

4

4

20

20

Anna Kraśnicka  - księgowość finansowa , ewidencja podatku VAT

Teresa Wąchała   - księgowość budżetowa , dokształcanie młodocianych, rozliczenia z ZUS i US, koordynacja dochodów budżetu gminy

5

5

19

19

Bogusława Gąska - wymiar podatków, wydawanie zaświadczeń z zakresu podatków, akcyza od paliwa rolniczego, przyjmowanie podań w sprawach ulg uznaniowych

Paulina Jarema-Banach  - rozliczenia podatkowe, windykacja należności  podatkowych, wydawanie  zaświadczeń   w  tym zakresie, windykacja należności z tytułu czynszu

5a

17

Elżbieta Grzybowska - architekt

8

16

Regina Golicz - ewidencja ludności, meldunki,  dowody osobiste, wojskowość

1010


10

1515


15

Paweł Hubaczek - gospodarka komunalna , selektywna zbiórka odpadów, utrzymanie czystości i porządku, tel. służbowy 512-267-898

Ewelina Wojewódzka - rozliczenia i windykacja opłat za wywóz odpadów

Justyna Liszyk Świder - inwestycje, budownictwo i gospodarka wodno - ściekowa, tel. służbowy 512-267-108

 

 

       I      PIĘTRO

12

25

Sala  narad

13

23

Janusz Terelak  - zarządzanie kryzysowe .ochrona p/poż, drogownictwo i oświetlenie uliczne tel. służbowy 512-267-049

14

11

Lidia Drohomirecka  - sekretariat, tel. służbowy 512-266-922

15

13

Anna Rabska - Sekretarz Gminy, tel. służbowy 512-267-815

16

12

Beata Castañeda Trujillo    - Wójt Gminy

17

14

Danuta Sawczuk - Biuro Rady Gminy, obsługa sesji i komisji Rady Gminy, sprawy sołectw

 

 

        II    PIĘTRO

20

20

21

21

Danuta Wrzecionowska - gospodarka mieniem gminy, nabywanie sprzedaż i dzierżawy nieruchomości, podziały

Magdalena Pilich-Zaremba - oświata, stypendia szkolne, zdrowie, kadry tel. służbowy 512-267-338

21

 

archiwum

22

22

22

 
 

Zofia Kuca - rolnictwo, leśnictwo, melioracja ,ochrona środowiska, wydawanie decyzji środowiskowych, opłata adiacencka

Zofia Solińska - rejestracja działalności gospodarczej zezwolenia na sprzedaż alkoholu, nadzór nad gminnym programem profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych, fundusz sołecki


Wykaz adresów poczty elektronicznej

Wójt Gminy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sekretariat Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sekretarz Gminy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Skarbnik Gminy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Rada Gminy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zarządzanie kryzysowe Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Gospodarka mieniem gminy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Działalność gospodarcza Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Edukacja Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ewidencja ludności Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Inwestycje, budownictwo i gospodarka wodno – ściekowa Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Podatki Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Odpady, gospodarka komunalna i mieszkaniowa Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Księgowość Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Partnerzy

Nasi Partnerzy

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia