Program „Rodzina 500+”

Drukuj
 
Rozmiar czcionki:

Informujemy, że realizacją programu „Rodzina 500 +” w Gminie Krotoszyce zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. M. Kopernika 9/5.

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego będą przyjmowane od 1 kwietnia 2016 r.

Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej GOPS w Krotoszycach: www.gops-krotoszyce.org.pl. Druki w wersji papierowej będą dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krotoszycach, ul. M. Kopernika 9/5 w godzinach od 8:00 do godziny 15:00.

Uwaga! Aby ułatwić mieszkańcom Gminy złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko (czyli bez względu na wysokość dochodu) osoby ubiegające się o to świadczenie mogą również odbierać druki i składać wnioski w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kościelcu w trakcie dyżuru pracownika GOPS w Krotoszycach w poniedziałki od godz. 12:00 do 15:30 oraz środy od godz. 8:00 do 12:00.

Wnioski można składać także drogą elektroniczną za pomocą systemu:

  •  udostępnianego przez ZUS (pue.zus.pl),
  •  empatia (www.empatia.mpips.gov.pl)
  • oraz banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną (więcej na stronie www.mpips.gov.pl/bip).

Gotowe wnioski, które składamy od 1 kwietnia, można przesłać również pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. M. Kopernika 9/5, 59-223 Krotoszyce.

Jeżeli wniosek wpłynie w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r.

W przypadku złożenia wniosku po 1 lipca 2016 r. świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek, bez wyrównanie za miesiące poprzednie.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (fromat PDF)

Oświadczenie członka rodziny o dochodach(fromat PDF)

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym(fromat PDF)

Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego(fromat PDF)

Oświadczenie – dane osobowe(fromat PDF)

500 plus

500 plus

500 plus

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Partnerzy

Nasi Partnerzy

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia