Towarzystwo Przyjaciół Gminy Krotoszyce

Drukuj
 
Rozmiar czcionki:

Status prawny: Stowarzyszenie
Rok zalozenia: 1997

Zarząd towarzystwa:

 • Józef Cieśla - Prezes
 • Stanisław Warchoł - Wiceprezes
 • Elżbieta Popielarz - Sekretarz
 • Jan Mazan - Skarbnik
 • Bogdan Frankowski - Kronikarz

Cele działania:

 • popularyzowanie wiedzy o gminie
 • inicjowanie działań w celu optymalnego wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych
 • wspieranie działań zmierzających do ochrony i rewaloryzacji obiektów zabytkowych oraz ich należytego exponowania
 • propagowanie historii, kultury i tradycji gminy Krotoszyce w sposób obiektywny w odniesieniu do Regionu Śląska i jego wielonarodowej specyfiki
 • integrowanie społeczeństwa gminy w poczuciu patriotyzmu, demokracji i tolerancji, w duchu nowoczesnej kultury europejskiej
 • inicjowanie działań na rzecz środowiska

Krótki opis dotychczasowej działalności:
Towarzystwo Przyjaciół Gminy Krotoszyce podejmowało szereg działań, a w szczególności:

W zakresie promocji Europejskiego Szlaku Cystersów:

 • w latach 1996,1997,1999,2002 zorganizowano Biwaki Historyczne - imprezy plenerowe przy udziale kilkuset uczestników z całej Europy
 • zrekonstruowano 4 pamiątkowe obeliski poświęcone tej bitwie
 • oddano ponownie do użytku we wsi Dunino, Muzeum Bitwy nad Kaczawą w 1813 r

W zakresie upowszechniania i utrwalania Legendy Warmątowickiej:

 • zrealizowano inicjatywę zmiany nazwy miejscowości Warmątowice na Warmątowice Sienkiewiczowskie
 • ufundowano pamiatkową tablicę z nową nazwą tej wsi
 • w dniach 28-30.05.1998r zorganizowano VI Ogólnopolski Zlot Szkół Sienkiewiczowskich, w którym uczestniczyło 400 dzieci z całej Polski

W zakresie popularyzacji wiedzy regionalnej:

 • z okazji 745-lecia wydano monografie wsi Krotoszyce
 • wydano folder o gminie w nakładzie 3500 egz. Rezultatem podejmowanych działań było uzyskanie nagród i wyróżnień w tym:
  • nagrody Ministra Kultury i Sztuki w Konkursie "Najciekawsze wydarzenie kulturalne roku 1996"
  • nominacji do nagrody "Dolnośląski Klucz Sukcesu" 
  • "Za Najlepsze Gminne Przedsięwzięcie Roku 1997"
Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Partnerzy

Nasi Partnerzy

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia