Ogłoszenie Wójta Gminy Krotoszyce

Drukuj
Rozmiar czcionki:
                                              UWAGA! - WAŻNE!

Szanowni Państwo!
Wójt Gminy Krotoszyce prosi wszystkie osoby fizyczne i prawne posiadające/użytkujące bez tytułu prawnego mienie gminne w postaci gminnych dróg śródpolnych, o składanie
do dnia 30 sierpnia 2017 r. w tutejszym urzędzie gminy wniosków o uregulowanie stanu prawnego władania mieniem gminnym (poprzez wykupienie lub dzierżawę).

Od dnia 01 września 2017 r. wobec wszystkich osób, u których podczas kontroli zostanie ujawnione posiadanie/użytkowanie bez tytułu prawnego ww mienia gminnego, wszczęte będzie postępowanie podatkowe w celu dochodzenia należności podatkowych za okres 5 lat oraz postępowanie cywilne w celu dochodzenia odszkodowania za bezumowne korzystanie
z mienia gminnego.

                                                                   Beata Castañeda Trujillo
                                                                   Wójt Gminy Krotoszyce

I N F O R M A C J A
Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków w piątki w godzinach od 15.00 do 16.00
tel. kom. 512-267-679

Informujemy że od 1 czerwca do 31 sierpnia br.
Urząd Gminy Krotoszyce czynny będzie
w godzinach od 7.00 – 15.00

Zaproszenie do udziału w Konkursie Fotograficznym "Kraina Wygasłych Wulkanów"

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Ogólnopolski Wyścig Kolarski Szlakiem Bitwy Kaczawskiej

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Modernizacja budynku Urzędu Gminy Krotoszyce

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Modernizacja budynku Urzędu Gminy KrotoszycePrace modernizacyjne polegają na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku płytami styropianowymi – metodą lekką mokrą. Rozwiązanie systemowe - polegające na mocowaniu izolacji termicznej z płyt styropianowych do zewnętrznej powierzchni ścian budynku za pomocą zaprawy klejącej oraz kołków plastikowych, wykonaniu na niej warstwy zbrojonej (siatka z włókna szklanego zatopiona w zaprawie) oraz wyprawy tynkarskiej (tynk silikatowy oraz okładziny z płytek elewacyjnych).

Czytaj więcej: Modernizacja budynku Urzędu Gminy Krotoszyce

Zapytanie ofertowe

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy Krotoszyce”

Gmina Krotoszyce zaprasza do złożenia oferty na potrzebę realizacji zadania w zakresie wykonania prac budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Urzędu Gminy Krotoszyce.

- Treść zapytania ofertowego (format PDF)
- Książka przedmiarów (format PDF)

Poszkiwany właściciel psa

Drukuj
Rozmiar czcionki:
W dniu 03.07. 2017r. roku w miejscowości Krotoszyce znaleziono widocznego na zdjęciu pieska, był widziany w okolicach pałacu w Krotoszycach. Został porzucony lub uciekł . Jest bardzo pogodny i łagodny. Pilnie szuka właściciela. Kontakt - Urząd Gminy Krotoszyce.

Pies znaleziony

Budowa linii 400 kV Mikułowa – Czarna

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Informacja - Uprzejmie informujemy, że od początku czerwca 2017 roku przedstawiciele terenowi z firmy INPLUS Energetyka Sp. z o.o. realizujący zlecenie konsorcjum firm IDS Energetyka Sp. z o.o. i Enprom HVL Sp. z o.o., wykonawcy inwestycji pn. „Budowa linii 400kV Mikułowa – Czarna”, rozpoczęli spotkania z mieszkańcami Państwa gminy – właścicielami działek, na których zlokalizowana będzie projektowana linia.

Więcej informacji (format PDF)

II Powiatowy Przegląd Zespołów Ludowych, 08.07.2017 r.

Drukuj
Rozmiar czcionki:
Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Partnerzy

Nasi Partnerzy

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia