I N F O R M A C J A
Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków w piątki w godzinach od 15.00 do 16.00
tel. kom. 512-267-679

Procedura ubiegania się o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w 2017 r.

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Procedura w przypadku budowy oczyszczalni ścieków w 2017 r.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków jest:

  1. Złożenie wniosku o przyznanie dotacji w terminie
    od 10 maja do 12 czerwca 2017 roku.
  2. Podpisanie umowy o dofinansowanie.
  3. Rozpoczęcie realizacji inwestycji najpóźniej przed upływem trzech miesięcy od daty podpisania umowy.

Więcej informacji - procedura, warunki (format PDF)

WNIOSEK o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie uporządkowania gospodarki wodno ściekowej w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo - gospodarcze, na terenie Gminy Krotoszyce (format DOC)

Zaproszenie na XIV Święto Flagi

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Zaproszenie na premierę książki Andrzeja Wojciechowskiego "BASZTOWA 30. Opowieść Złotoryjska trwa...."

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Już w środę 26 kwietnia o godzinie 18:00 w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji (sala kinowa) obędzie się premiera książki Andrzeja Wojciechowskiego "BASZTOWA 30. Opowieść Złotoryjska trwa....".

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników twórczości Andrzeja Wojciechowskiego!

Czytaj więcej: Zaproszenie na premierę książki Andrzeja Wojciechowskiego "BASZTOWA 30. Opowieść Złotoryjska trwa...."

Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Krotoszycach

Drukuj
Rozmiar czcionki:

WÓJT GMINY KROTOSZYCE OGŁASZA KONKURS
NA STANOWISKO DYREKTORA
Szkoły Podstawowej im. Jana Wyżykowskiego ul. Piastowska 41, 59-223 Krotoszyce

Do konkursu może przystąpić osoba będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, która spełnia łącznie wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.),

Więcej informacji (format PDF)

Nabór wniosków w KONKURSIE DZIAŁAJ LOKALNIE X – edycja 2017

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Stowarzyszenie Kaczawskie ogłasza nabór wniosków w KONKURSIE DZIAŁAJ LOKALNIE X – edycja 2017 na terenie gmin: Bolków, Jawor, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Świerzawa, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Wojcieszów, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja gmina wiejska oraz Złotoryja gmina miejska.
Wnioski można składać w generatorze od 13 kwietnia do 13 maja 2017 r. na stronie www.system.dzialajlokalnie.pl

Czytaj więcej: Nabór wniosków w KONKURSIE DZIAŁAJ LOKALNIE X – edycja 2017

Zakończono rozbudowę inwestycji liniowej w Złotnikach

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Gmina Krotoszyce zakończyła realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Złotniki, gmina Krotoszyce”. Zadanie zostało realizowane przy wsparciu finansowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Całkowity koszt zadania wyniósł 386.216,31 zł, natomiast kwota uzyskanej dotacji wynosiła 57.800,00 zł, a pożyczki 231.200,00 zł.

Czytaj więcej: Zakończono rozbudowę inwestycji liniowej w Złotnikach

Artykuł prasowy dot. zasad BHP w gospodarstwie rolnym

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Artykuł prasowy dot. zasad BHP w gospodarstwie rolnymJak zapobiegać wypadkom w gospodarstwie rolnym?

"Jak zapobiegać wypadkom w gospodarstwie rolnym?" pod tym hasłem publikować będziemy artykuły dotyczące zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych. Artykuły ukazywać się będą raz w miesiącu, a każdy z nich zawierał będzie podstawowe kierunki działań, jakie rolnicy powinni podjąć w celu poprawy swojego bezpieczeństwa pracy.

Artykuł prasowy - Jak zapobiegać wypadkom w gospodarstwie rolnym (format PDF)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Miłkowice

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Miłkowice, ul. II Armii Wojska Polskiego 71, 59-222 Miłkowice
Stanowisko urzędnicze: Główny specjalista ds. obsługi finansowej szkół – główny księgowy placówek oświatowych

Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Miłkowicach (sekretariat) lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Miłkowice, 59-222 Miłkowice, ul. II Armii Wojska Polskiego 71 w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko Główny specjalista ds. obsługi finansowej szkół – główny księgowy placówek oświatowych " w terminie do dnia 24 kwietnia 2017 r. do godz. 15.00.

Więcej informacji - konkurs (format PDF)

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Partnerzy

Nasi Partnerzy

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia