Biwak historyczny z okazji 200 –lecia Bitwy nad Kaczawą

Drukuj
 
Rozmiar czcionki:
alt

W miony weekend Warmątowice Sienkiewiczowskie „cofnęły się w czasie” i przeżywały prawdziwe oblężenie żołnierzy z 1813 roku. Zjechało się blisko 150 rekonstruktorów z całej Europy, by wspólnie brać udział w odtworzeniu wydarzeń, które miały miejsce, przed dwustu laty, na polach pomiędzy Warmątowicami, Janowicami Dużymi i Winnicą.

Biwak historyczny został organizowany już po raz ósmy i za każdym razem cieszy się ogromnym zainteresowaniem nie tylko lokalnych mieszkańców.

W tym roku była wyjątkowa okazja – okrągły jubileusz tego ważnego wydarzenia historycznego. Zainteresowanie było ogromne, rekonstruktorzy z epoki napoleońskiej przyjechali do nas z kilku krajów: Niemiec, Belgii, Francji, Łotwy, Rosji oraz oczywiście Polski. Był u nas Napoleon z dworem (rekonstruktorzy z Belgii- byli w Polsce pierwszy raz), Król Pruski oraz Marszałkowie Blücher i Macdonald. Z okazji jubileuszu przygotowana został tablica pamiątkowa, która umieszczona został na obelisku przed bramą wjazdową do pałacu w Warmątowicach.

Bitwa nad Kaczawą miała miejsce 26 sierpnia 1813 roku, na rozległych polach między Duninem a Legnicą, a dokładnie na obszarze czworoboku wytyczonego miejscowościami: Warmątowice, Bielowice, Winnica, Janowice Duże. Na polu bitwy spotkała się armia francuska (102 000 żołnierzy) dowodzona przez marszałka Macdonalda i armia prusko-rosyjska (114 000 żołnierzy) dowodzona przez feldmarszałka Blüchera. Wcześniej, bo do 26 IV 1813 roku, z zadaniem ostatecznego rozgromienia wojsk Napoleona, armią prusko-rosyjską dowodził Michaił Kutuzow - od roku 1812 książę smoleński, a od 31 sierpnia 1812 generał feldmarszałek. Śmierć przerwała mu wykonanie tego zadania. Zmarł w Bolesławcu, a ciało zabalsamowano i przewiezione do Petersburga, gdzie został pochowany w soborze Kazańskim.

Obie wielkie, porównywalne w wielkości armie (Macdonalda i Blüchera) wpadły na siebie niespodziewanie 26 sierpnia, w czasie burzy i ulewnego deszczu. Pierwszy z zaskoczenia otrząsnął się wódz francuski, jednakże manewr bojowy jaki wykonał nie powiódł się. W tym samym czasie do kontrataku przeszli żołnierze prusko-rosyjscy i odnieśli sukces odcinając jedną z francuskich dywizji. Pozbawieni wsparcia i posiłków Francuzi zostali zmuszeni do odwrotu, ponosząc przy tym duże straty (15 000 rannych, zabitych i jeńców). Blücher w szeregach swojej armii odniósł straty około 4000 zabitych i rannych. Zwycięstwo nad Kaczawą przyniosło Blücherowi tytuł Księcia Wahlstatt ( Wahlstatt - niemiecka nazwa miejscowości Legnickie Pole).

Nazwa „Bitwa nad Kaczawą” wzięła się z wdzięczności, jaką pruski feldmarszałek Blücher okazał wojskom rosyjskim, które dotarły do Kaczawy walcząc na prawym skrzydle. Dokładnie rzecz ujmując chodziło o korpus Sackena, stanowiący dwie trzecie sił armii Blüchera. W ten sposób feldmarszałek uhonorował wkład wojsk rosyjskich w odniesione zwycięstwo. 

Pierwsze trwałe upamiętnienie bitwy z 26 sierpnia 1813 roku miało miejsce już cztery lata później. Na pole bitwy powrócili zwycięzcy dowódcy: Blücher, Yorck i Gneisenau. W obecności następcy tronu i wysokich oficerów dokonali oni odsłonięcia pomnika ( później było ich jeszcze wiele) poświęconego poległym żołnierzom pruskim. W kilka lat po tym wydarzeniu, przy polnej drodze pomiędzy wzgórzami Gołębie i Krowiarka, posadzono lipę, która rosła w tym miejscu 150 lat. Powszechnie nazywano ja „Lipą Blüchera”.

Wiele uroczystości upamiętniających tamtą bitwę miało charakter bardzo odświętny, często połączony z ćwiczeniami dywizyjnymi na terenie historycznych zmagań. Setna rocznica bitwy zorganizowana z wielką pompą 16 i 17 sierpnia 1913 roku, podczas której książę Oskar pruski, reprezentujący swego ojca cesarza Wilhelma II, dokonywał przeglądu oddziałów kadeckich (12 000 żołnierzy) zgromadzonych na tej uroczystości, odbyła się w strugach ulewnego deszczu, a więc w warunkach atmosferycznych przypominających te sprzed stu lat. Uroczystości trwały kilka dni i były zorganizowane przez gminy położone na terenie dawnego pola bitwy. Ich punktem kulminacyjnym była sztuka okolicznościowa wystawiona na scenie pod specjalnie wzniesionym namiotem, a wieczorem iluminacje świetlne rozświetlały okoliczne, historyczne wzgórza. W przygotowaniach uroczystości stulecia bitwy nad Kaczawą znaczącą rolę odegrało legnickie Towarzystwo Historii i Starożytności, a zwłaszcza jego przewodniczący Richard Hahn. Był on też pomysłodawcą i inicjatorem ustawienia 11 wysokich obelisków pamiątkowo-informacyjnych w ważnych miejscach na terenie całego pola bitwy nad Kaczawą. Upamiętniały ją i jednocześnie zachęcały do spacerów szlakiem najważniejszych jej epizodów. Po latach udało się odnaleźć 7 z 11, ale niestety często bardzo uszkodzonych.

Nie sposób jest wymienić wszystkich form i okazji wracania pamięcią do tej bitwy. Funkcjonowała ona w świadomości dawnych legniczan jako jedna z najważniejszych wydarzeń militarnych w dziejach miasta i obszaru historycznie z nim związanego. Bitwa ta nie należy oczywiście do dziejów Polski.

W tegorocznych uroczystościach wzięło udział wielu znamienitych gości. Tło historyczne bitwy wygłosił dr Mariusz Olczak z Warszawy autor książki „Kampania Śląska 1813”. Odwiedził nas również przedstawiciel Konsulatu Niemieckiego z Wrocławia Pan Rainer Sachs oraz wielu samorządowców, przedstawicieli zaprzyjaźnionych instytucji, firm i organizacji.

Bardzo dziękujemy sponsorom imprezy: Fundacji Polska Miedź, Państwu Jadwidze i Jarosławowi Rabkowskim – właścicielom obiektu na terenie którego odbyła się impreza , Jadwidze Pocałuń i Bogusławowi Winterowi -właścicielom firmy Cerbud ze Złotnik, Panu Januszowi Pustułce, Panu Włodzimierzowi Deleś właścicielowi firmy MEL-DRO-KAN ze Złotnik, Bankowi Spółdzielczemu z Legnicy, firmie Osadkowski-Cebulski, Powiatowi Legnickiemu, Bankowi Gospodarki Żywnościowej Oddział Legnica, KRUS z Legnicy, SKOK z Legnicy, Nadleśnictwu Legnica oraz innym sponsorom, którzy wsparli kuchnię dla żołnierzy i gości. Serdecznie dziękuję wszystkim społecznikom, którzy nas wspierali w tym przedsięwzięciu Towarzystwu Przyjaciół Gminy Krotoszyce, Stowarzyszeniu „Nasze Krotoszyce”, Stowarzyszeniu „Ziemia Legnicka”.

Organizację imprezy współfinansowano była ze środków Unii Europejskiej w ramach umowy przyznania pomocy na działanie „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”, małe projekty, objętego PROW 2007-2013, oś Leader.

alt

Więcej zdjęć z biwaku w naszej galerii

-->
Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia