Każdego roku jest bezpieczniej

Drukuj
 
Rozmiar czcionki:

Wypadki w rolnictwieZawód rolnika wciąż wiąże się z dużym ryzykiem wypadkowym. Sezonowość prac w polu, zmiany pogody, powodują konieczność dłuższej pracy w ciągu dnia, nawet kilkanaście godzin na dobę. Niejednokrotnie tej pracy towarzyszy pośpiech, który połączony ze zmęczeniem, brakiem odpoczynku i stresem może powodować sytuacje zagrażające zdrowiu, a nawet życiu rolnika, jak również osób z nim pracujących.

 Każdej aktywności człowieka towarzyszy ryzyko wypadkowe. Ważna jest jednak świadomość występowania zagrożeń i umiejętność ich eliminacji. Działania w tym celu każdego roku podejmuje PT KRUS w Legnicy, w ramach prowadzonych działań prewencyjnych. Ta szkoleniowo – edukacyjna działalność Kasy spotyka się z dużym zainteresowaniem rolników, władz samorządowych, a także innych osób związanych ze środowiskiem wiejskim i przynosi oczekiwane efekty w postaci zmniejszającej się liczby zgłaszanych wypadków.

Aby nie być gołosłownym, w 2016 roku PT KRUS w Legnicy zgłoszono 89 wypadków, tj. o 20 zdarzeń mniej niż w roku poprzednim. Ważny jest także fakt, że w 2016 roku nie odnotowano zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym, jak również nie przyjęto zgłoszenia choroby zawodowej.

W PT KRUS w Legnicy od kilku lat możemy zaobserwować, że sukcesywnie następuje spadek liczby zgłaszanych wypadków przy pracy rolniczej. Jest to spowodowane przede wszystkim wzrostem świadomości rolników co do zagrożeń występujących w gospodarstwach rolnych. Wiedza na ten temat przekazywana jest rolnikom i społeczności wiejskiej podczas licznie prowadzonych działań prewencyjnych. Ponadto każdego roku działania prewencyjne są udoskonalane i wzbogacane o nowe formy tak, aby dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców wsi, również tych najmłodszych. Tematyka prowadzonych działań odpowiada aktualnym potrzebom i identyfikacji zagrożeń, które występują na danym terenie czy w danej gminie.

W minionym roku odnotowano niepokojące dane dotyczące terminowości zgłaszanych zdarzeń do KRUS. Przypominamy, że jeżeli rolnik już ulegnie wypadkowi powinien go niezwłocznie zgłosić do najbliższej Placówki Terenowej KRUS, ponieważ zwłoka w zgłoszeniu wypadku może mieć wpływ na ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku i ograniczenie prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu.

W 2017 roku prowadzone przez KRUS PT w Legnicy działania prewencyjne, prowadzone będą w szczególności na terenach gmin: Chojnów, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka oraz Wądroże Wielkie. W 2016r., w tych gminach odnotowano największy wzrost liczby zgłoszonych wypadków przy pracy rolniczej. Natomiast na terenie gmin, gdzie w 2016 roku odnotowaliśmy nawet niewielki spadek liczby zaistniałych wypadków, bądź statystyki wypadkowe utrzymują się na tym samym poziomie co w latach ubiegłych, w 2017 roku będziemy prowadzić działania prewencyjne doraźne, informacyjne, tj. publikacja artykułów prewencyjnych na stronach internetowych urzędów gmin bądź w prasie lokalnej, szkolenia dla uczniów w lokalnych szkołach, punkty informacyjne Kasy w jednostkach samorządu terytorialnego. O każdym organizowanym działaniu prewencyjnym przez KRUS PT w Legnicy, możecie Państwo dowiadywać się z „Kalendarza wydarzeń prewencyjnych”, który dostępny jest na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Najtrudniejszą i najboleśniejszą sprawą są wypadki, którym ulegają dzieci, pomagające w pracy lub przebywające w pobliżu pracujących rodziców. W 2016 roku odnotowaliśmy kilka wypadków, którym uległy dzieci bawiące się jedynie na terenie gospodarstwa rolnego. Do wypadków najbardziej tragicznych w skutkach, dochodziło na terenie Gminy Złotoryja, gdzie 9-letnia dziewczynka zmarła w wyniku upadku do silosu z kiszonką podczas zabawy. Natomiast 6-letnia dziewczynka podczas zabawy z bratem, została dźgnięta widłami w głowę, doznając urazu mózgu. Wiele się mówi na temat bezpieczeństwa dzieci nie tylko w gospodarstwie rolnym, ale i w środowisku wiejskim. Fakt połączenia miejsca zamieszkania rodziny wiejskiej z miejscem produkcji rolnej sprawia, że dziecko bardzo wcześnie staje się obserwatorem prac rolnych wykonywanych przez dorosłych. Zdarza się także, że bardzo małe dzieci przebywają wraz z rodzicami w czasie, gdy oni wykonują prace polowe, ponieważ rodzice nie mają możliwości pozostawienia dziecka w domu lub pod opieką instytucji opiekuńczej. W miarę upływu czasu dzieci coraz częściej zaczynają pomagać rodzicom w wykonywaniu różnych prac, by w końcu przejąć niektóre obowiązki do samodzielnego wykonania. Jednak należy pamiętać, iż pewne prace rolne i miejsca ich wykonywania są źródłem różnorodnych zagrożeń dla zdrowia, a niekiedy i życia dziecka.

Mamy nadzieję, że spadek liczby wypadków odnotujemy także w 2017 roku, a rolników częściej będziemy widywać na szkoleniach, imprezach plenerowych czy jako laureatów konkursów wiedzy, niż jako poszkodowanych w wypadkach. Lepiej jest sprawdzić stan techniczny maszyny, urządzenia czy dwukrotnie zastanowić się nad sposobem wykonania danej pracy, niż ulec wypadkowi i odczuwać skutki zdrowotne tego zdarzenia już do końca życia. Rolniku pamiętaj, że naprawdę niewiele trzeba, aby uniknąć wypadku, a jeżeli coś budzi Twoje wątpliwości skorzystaj z porad inspektorów KRUS bądź sięgnij po broszury prewencyjne dostępne na naszej stronie internetowej oraz w każdej placówce KRUS.

Opracowała:
Elżbieta Cieślak
Specjalista d/s prewencji
KRUS PT w Legnicy

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Partnerzy

Nasi Partnerzy

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia