Wykorzystanie funduszy sołeckich w 2016 roku

Drukuj
 
Rozmiar czcionki:

Wykorzystanie funduszy sołeckich w 2016 rokuW Gminie Krotoszyce w 2016 roku na fundusze sołeckie poszczególnych sołectw przeznaczono kwotę ponad 211 tys.zł. Wysokość tych funduszy uzależniona jest od ilości mieszkańców w danym sołectwie.

Zebranie wiejskie każdego sołectwa decyduje na jakie cele fundusz sołecki zostanie wykorzystany w danym roku, przy czym cel ten musi być zgodny z zadaniami własnymi gminy.

Fundusze te są doskonałą formą aktywizacji społecznej mieszkańców. W wielu przypadkach wartość funduszy jest znacznie większa, jakby wziąć pod uwagę wkład własny mieszkańców w formie pracy własnej czy też datków sponsorów zarówno rzeczowych jak i finansowych. Niektóre sołectwa szczególnie wyróżniają się w zaangażowaniu przy realizacji zadań z funduszu sołeckiego.

W czasie pięciu lat funkcjonowania w naszej gminie funduszu sołeckiego zrealizowano bardzo dużo cennych przedsięwzięć poprawiających warunki życia mieszkańców.

W tym czasie w każdym sołectwie powstał plac zabaw. Wyremontowano i doposażono wiele świetlic, utworzono miejsca rekreacji i sportu. Wsparto szkoły, OSP, kluby sportowe. Poprawiono infrastrukturę komunalną, zwłaszcza drogi i melioracje. Zorganizowano wiele ciekawych imprez integracyjnych, a niektóre z nich na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych czy też sportowych.

A oto przykłady wykorzystania funduszu sołeckiego w 2016 roku:

Sołectwo Warmątowice Sienkiewiczowskie – remont świetlicy wiejskiej. Na ten cel przeznaczono w 2016 roku kwotę ponad 10.000 zł. Jednak wartość wykonanych prac i zakupionych materiałów przez samych mieszkańców znacznie przewyższa te fundusze. Świetlica została profesjonalnie wyremontowana. Oczywiście to nie koniec remontów a następnie doposażania.

Sołectwo Wilczyce – zagospodarowanie terenu gminnego w celu utworzenia nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw. Teren na którym powstał plac zabaw był „dziewiczy” rosły na nim wielkie drzewa i zarośla. Mieszkańcy własnymi siłami uporządkowali ten teren. Dzisiaj znajduje się tam nowy plac zabaw z urządzeniami częściowo zakupionymi z Regionalnego Programu Odnowy Wsi na Dolnym Śląsku. Mieszkańcy mają jeszcze wiele pomysłów na zagospodarowanie tego terenu, aby utworzyć tak wiejskie miejsce rekreacji.

Sołectwo Krotoszyce – remont remizy strażackiej OSP Krotoszyce. Dzięki funduszowi sołeckiemu strażacy, kupując jedynie materiały samodzielnie wyremontowali remizę od zewnątrz. Wykonana została nowa elewacja budynku, wieża strażnicza oraz zakupiono bramę wjazdową. Sołectwo również wyposażyło kuchnię świetlicy wiejskiej.

Sołectwo Janowice Duże – remont świetlicy wiejskiej oraz wykonanie dokumentacji na generalny remont pozostałej części świetlicy oraz zakup materiałów do remontu szatni na boisku sportowym. Znaczną cześć prac remontowych mieszkańcy i sportowcy wykonali we własnym zakresie.

Sołectwo Babin-Kościelec – wykonano ogrodzenie boiska rekreacyjnego w Kościelcu na osiedlu oraz znaczna część funduszu została przeznaczona na organizację Dożynek gminnych. Zakupiono namiot, naczynia, sprzęt AGD oraz materiały do organizacji imprezy. Dodatkowo dofinansowano obchody jubileuszu Szkoły Podstawowej w Kościelcu.

Sołectwo Czerwony Kościół – prawie cały fundusz sołecki przeznczony został na remont świetlicy, w której kompleksowo wyremontowano toalety.

Sołectwo Dunino – cały fundusz sołecki wykorzystany został na wykonanie dodatkowego oświetlenia ulicznego. W Duninie postawiono pierwszą lampę hybrydową zasilaną energią słoneczną i wiatrem.

Sołectwo Krajów – prawie cały fundusz sołecki przeznaczono na montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej.

Sołectwo Prostynia – cały fundusz sołecki wykorzystano na przygotowanie dokumentacji na remont drogi osiedlowej.

Sołectwo Szymanowice – zakupiono wyposażenie świetlicy, dodatkowe urządzenie na plac zabaw, namiot biesiadny oraz zorganizowano Mikołajki dla dzieci.

Sołectwo Tyńczyk Legnicki – prawie całość funduszu przeznaczono na prace związane z uporządkowaniem melioracji na terenie sołectwa.

Sołectwo Kozice – prawie całość funduszu przeznaczono na doposażenie placu zabaw, kuchni w świetlicy oraz organizację Dnia Dziecka.

Sołectwo Winnica – zrealizowało szereg przedsięwzięć – zakupiono nagłośnienie zewnętrzne, namiot biesiadny, mundury dla OSP, dofinansowano remont kanalizacji deszczowej, zakupiono tłuczeń do remontu dróg gminnych oraz zorganizowano imprezy integracyjne dla mieszkańców.

Sołectwo Złotniki – uporządkowano i zagospodarowano teren przy placu zabaw, w centrum wsi, dofinansowano konkurs dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kościelcu.

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Partnerzy

Nasi Partnerzy

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia