Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) Oddział Terenowy we Wrocławiu

Drukuj
 
Rozmiar czcionki:

Informujemy, że od 1 września 2017 r. rozpoczął działalność Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) , który jako następca prawny Agencji Rynku Rolnego przejął administrowanie funduszami produktów rolno-spożywczych , utworzonych na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2009r. (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 2160 ) . Fundusze powołano w celu wspierania marketingu rolnego , wzrostu spożycia i promocji produktów rolno-spożywczych.

Wpłaty na Fundusz Promocji Mleka są dokonywane przez pierwsze podmioty skupujące w rozumieniu art. 151 rozporządzenia nr 1308/2013 , w wysokości 0,001 zł od każdego skupionego przez nie kilograma mleka. Wpłaty na pozostałe fundusze promocji , są naliczne w wysokości 0,1 % wartości netto.

Od 01 stycznia 2017 r. do naliczania na fundusze promocji są zobowiązani także przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju : świń rzeźnych, bydła rzeźnego , owiec oraz drobiu rzeźnego, w wysokości 0,1 % wartości netto tych zwierząt poddanych ubojowi a niebędących przedmiotem czynności podlegajacych opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT , tj. od zwierząt pochodzących z własnych firm.

Zgodnie z art. 6 ust .2 ustawy z dnia 22 maja 2009r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych , Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa udostępnia deklaracje wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych. Deklaracja powinna zostać złożona po zakończeniu kwartału , którego dotyczy , lecz nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału . Wraz ze złożeniem deklaracji przedsiębiorca powinien dokonać wpłaty kwoty należnej na dany fundusz promocji na wyodrębniony rachunek , którego numer podany jest w deklaracji.

Równocześnie informujemy , że ustawa z dnia 18 grudnia 2003r. o krajowym systemie ewidencji producentów , ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2017r. poz. 1853 ) objęła uczestników funduszy promocji produktów rolno-spożywcych obowiazkiem wpisu do ewidencji przedsiebiorców , który uzyskuje się składając wniosek do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wnioskodawcy. Jednak dla zachowania ciągłości komunikacji z przedsiębiorcami zastosowany został okres przejściowy polegający na zachowaniu ważności numeru CRP nadanego przez ARR w kontaktach z KOWR w sytuacji , gdy podmiot nie ma jeszcze nadanego numeru EP.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy We Wrocławiu Wydział Rozwoju Rynków Rolnych
ul. Mińska 60 Wrocław 54-610 , tel 71 356 39 19 , www.kowr.gov.pl

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia