Kolonia z TPD Legnica z dofinansowaniem KRUS - Kudowa Zdrój

Drukuj
 
Rozmiar czcionki:

Kolonia z TPD Legnica z dofinansowaniem KRUS - Kudowa Zdrój Informujemy o dostępności zniżkowych skierowań na kolonię TPD z dofinansowaniem KRUS.

Kontakt do TPD:
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy
al. Orła Białego 2, 59-220 Legnica
tel./fax. 76 724-51-09
www.tpd.legnica.pl

Koszt kolonii w Kudowie Zdrój 3-14 sierpnia to 300 zł

Program kolonijny skierowany jest dla dzieci i młodzieży w wieku 8 do 15 roku życia, a których co najmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Należy dostarczyć zaświadczenie z KRUS (o niezaleganiu w opłacaniu składek z tego tytułu. (oryginał, proszę zwrócić uwagę żeby adres w zaświadczeniu był spójny z wpisanym w karcie kolonijnej) o spełnieniu warunków wyżej wymienionych wymagań przez co najmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów wraz z kartą kwalifikacyjną i podpisanymi wymaganymi oświadczeniami.

Zaświadczenia wydaje terenowy Oddział KRUS.

Wyjazd na kolonię planowany jest z Legnicy spod biura TPD. Koszty przejazdu i wszystkie wstępy są w cenie.

Opis - Kudowa Zdrój – Hotel St. George (format PDF)

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia