Komunikat Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Drukuj
Rozmiar czcionki:
Polska Spółka Gazownictwa informuje, że w dniach 26-27 września 2016 r. na terenie Gminy Krotoszyce w miejscowościach:
a. Dunino
b. Krajów
c. Krotoszyce
d. Wilczyce
e. Czerwony Kościół

przeprowadzi akcję przewonienia gazu ziemnego. Polega ona na zwiększeniu ilości środka nawaniającego w sieci gazowej, przez co zapach gazu staje się intensywniejszy. Przewonienie przeprowadza się w trosce o bezpieczeństwo odbiorców gazu, w celu wykrycia ewentualnych nieszczelności sieci lub instalacji gazowych. W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu należy natychmiast zamknąć kurek przy gazomierzu lub przy urządzeniu gazowym i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe pod numerem tel. 992.

Czytaj więcej: Komunikat Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Informacja dla Organizacji Pozarządowych

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska, na spotkanie szkoleniowo-informacyjne.
Część szkoleniowa poświęcona będzie omówieniu nowych wzorów dokumentów (wzory ofert, umów, sprawozdań), natomiast w części informacyjnej zostaną omówione ogólne zasady oceny formalnej i merytorycznej ofert konkursów realizowanych w Wydziale Sportu, Rekreacji i Turystyki, Wydziale Kultury oraz w Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj więcej: Informacja dla Organizacji Pozarządowych

Nieodpłatne konsultacje i porady psychologiczne i prawne

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Informujemy że w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy – Zespole Interwencji Kryzysowej bezpłatnych porad dla mieszkańców powiatu legnickiego udziela prawnik oraz psycholog.

Więcej informacji (format PDF)

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Legnicy dotycząca postępowania z padłą trzodą chlewną

Więcej szczegółów (format JPG)

Święto Wina i Miodu Pitnego

Drukuj
Rozmiar czcionki:
Święto Wina i Miodu PitnegoZapraszamy na X Agroturystyczne Święto Wina i Miodu Pitnego
1 - 2 X 2016r.

Więcej informacji - powiększ plakat (format JPG)

Dożynki Gminy Krotoszyce w sołectwie Babin-Kościelec

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Dożynki Gminy Krotoszyce w sołectwie Babin-KościelecW dniu 4 września br. w sołectwie Babin-Kościelec odbyły się tegoroczne Dożynki Gminy Krotoszyce.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą dziękczynną w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kościelcu, mszę celebrował ksiądz proboszcz Andrzej Płaza. W scenerii tego wyjątkowego kościoła, uroczystość miała bardzo podniosły charakter. Mieszkańcy aż 12 miejscowości przywieźli piękne wieńce dożynkowe. Starostami dożynek byli rolnicy z sołectwa Babin-Kościelec- Dorota Kołodziej i Janusz Miler.

Czytaj więcej: Dożynki Gminy Krotoszyce w sołectwie Babin-Kościelec

Informacja o projekcie pt. „Przedsiębiorcze kobiety”

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Informujemy, że w okresie od 01.09.2016r. do 31.08.2018r. firma Centrum Doradztwa i Szkoleń Europrojekt realizuje na terenie województwa dolnośląskiego projekt pt. „Przedsiębiorcze kobiety”. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Więcej informacji (format PDF)

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 września 2016 roku

Drukuj
Rozmiar czcionki:
dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: Budowa linii kablowej SN  20 kV - przejście podtorami kolejowymi dla zadania p.n.: Modernizacja sieci 20kV, jako dowiązanie  linii 20 kV L=745 w m. Wilczycez linią 20kV L245

Treść decyzji
Treść obwieszczenia

Harmonogram zebrań wiejskich

Drukuj
Rozmiar czcionki:
Harmonogram zebrań wiejskichHarmonogram zebrań wiejskich w/s funduszu sołeckiego na rok 2017.

Dokument - pobierz (format PDF)

Ostrzeżenie CEIDG

Drukuj
Rozmiar czcionki:
Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Partnerzy

Nasi Partnerzy

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia