Ekstremalne przygody w Górach Kaczawskich

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Zapraszamy na szkolenie terenowe pn. „Ekstremalne przygody w Górach Kaczawskich” organizowane przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo Kaczawskie”, które odbędzie się w Wojcieszowie 21 kwietnia 2012 r.

Szczegóły szkolenia i zasady udziału (format DOC)

Człowiek – najlepsza inwestycja

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Informacja o wyborze oferty

Gmina Krotoszyce ul. Piastowska 46 59-223 Krotoszyce jako Zamawiający w postępowaniu na świadczenia usługi transportowej w ramach projektu „Zróbmy cos dla siebie”, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze oferty (format PDF)

Inicjatywa Grupy Odnowy Wsi Wilczyce

Drukuj
Rozmiar czcionki:
Wilczyce

Dzięki inicjatywie Grupy Odnowy Wsi Wilczyce i zaangażowaniu mieszkańców w sołectwie Wilczyce dzieje się wiele dobrego. Pod koniec marca wykonano wycinkę starych, zagrażających bezpieczeństwu ludzi drzew przy boisku, a pozyskane drewno zostanie wykorzystane jako opał w wiejskiej świetlicy. Przy użyciu ciężkiego sprzętu udostępnionego przez mieszkańców, została wyrównana korona boiska. Uporządkowano całe boisko. 

Czytaj więcej: Inicjatywa Grupy Odnowy Wsi Wilczyce

Człowiek – najlepsza inwestycja

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Zaproszenie do składania ofert
w imieniu Gminy Krotoszyce do złożenia oferty w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 14 000 euro

Przedmiotem zapytania jest prowadzenie szkolenia z zakresu komunikacji i autoprezentacji w ramach projektu „Zróbmy coś dla siebie” realizowanego przez Gminę Krotoszyce w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Nasze Krotoszyce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegóły zapytania (format PDF)
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (format DOC)

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Drukuj
Rozmiar czcionki:

O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Krotoszyce o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Krotoszyce z dnia 28 września 2010 r. Nr XXXIX/1284/2010, w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), projektów aktów prawa miejscowego dotyczących działalności statutowej tych organizacji, ogłaszam konsultacje projektu uchwały „Gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krotoszyce na 2012 rok”.

Treść ogłoszenia (format PDF)

Statystyczne badania rolnicze

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Główny Urząd Statystyczny (GUS) corocznie przeprowadza na terenie całego kraju REPREZENTACYJNE BADANIA GOSPODARSTW ROLNYCH.

Badania realizowane są przez pracowników urzędów statystycznych – ankieterów w wylosowanych gospodarstwach rolnych metodą wywiadu bezpośredniego lub telefonicznego.

Pełna treść informacji (format PDF)

Trzynaście medali Klubu Karate Shotokan Tora

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Klub Karate Shotokan Tora
Klub Karate Shotokan Tora wziął udział w XVIII Turnieju Karate „Rada Regentów”, które odbyły się w Zawadzkiem. Legniczanie wywalczyli trzynaście medali (jeden złoty, dwa srebrne i dziesięć brązowych). W rankingu drużynom legniczanie uplasowali się na dziesiątej pozycji.

W zawodach wzięło udział trzystu zawodników z 21 klubów Karate Shotokan/WKF. Kolejne zawody - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików odbędą się w maju we Wrocławiu.

Szczegóły w artykule na stronie sport.lca.pl
 

Czytaj więcej: Trzynaście medali Klubu Karate Shotokan Tora

Wieści ze Stowarzyszenia Ziemia Legnicka

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w sobotę, 31 marca na Mini-Warsztaty Folklorystyczne do sali gimnastycznej szkoły w Krotoszycach - szczegóły

Informacja dot. udziału w imprezie Jarmark Wielkanocny w dniu 25 marca w C.K. MUZA w Lubinie - szczegóły

Człowiek – najlepsza inwestycja

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Zaproszenie do składania ofert
w imieniu Gminy Krotoszyce do złożenia oferty w ramach postępowania o wartości
nieprzekraczającej 14 000 euro

Przedmiotem zapytania jest usługa transportowa uczestników projektu na wyjazd studyjny do Opolszczyzny w ramach projektu „Zróbmy coś dla siebie” realizowanego przez Gminę Krotoszyce w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Nasze Krotoszyce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły zapytania (format PDF)
Załącznik - Formularz ofertowy (format DOC)

Środki unijne dla Gminy Krotoszyce

Drukuj
Rozmiar czcionki:
Środki unijne

Dwa wnioski, złożone przez Gminę Krotoszyce w ubiegłym roku, znalazły się na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach PROW 2007-2013 działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, są to:

  1. Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) dla wsi Czerwony Kościół
  2. Zakup ciągnika z ładowaczem i przyczepą oraz pojemników do segregacji odpadów.

Czytaj więcej: Środki unijne dla Gminy Krotoszyce

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia