Prace wiosenne w rolnictwie

Drukuj
Rozmiar czcionki:
Prace wiosenne w rolnictwie

Pamiętając o bezpieczeństwie, chronisz siebie i swoich bliskich

Praca rolnika uzależniona jest w szczególny sposób od pory roku oraz pogody. Okresy wczesnej wiosny i jesieni są szczególne – następuje wówczas spiętrzenie prac wymagających koncentracji oraz zwiększonego wysiłku fizycznego. W okresach takich jak wiosna, rolnik w ciągu dnia wykonuje kilka a nawet kilkanaście różnorodnych czynności. Obsługuje skomplikowane maszyny czy urządzenia, wykonuje prace związane z uprawą i ochroną roślin, oporządza zwierzęta. Czynności te niejednokrotnie wykonuje w pośpiechu, bez odpoczynku. Pośpiech uniemożliwia zorganizowanie pracy w taki sposób, aby przebiegała ona bezpiecznie. W takich warunkach pracy o wypadek nie trudno.

Treść dokumentu (format PDF)

Serce Gór Kaczawskich - Radzimowice i Wojcieszów

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Zapraszamy na szkolenie terenowe pn. „Serce Gór Kaczawskich - Radzimowice i Wojcieszów” - kolejnego z cyklu szkoleń dla liderów i animatorów turystyki pn. „Cudze chwalicie, swego nie znacie”

Szczegóły szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy (format DOC)

Turystyka konna w Górach Kaczawskich

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Zapraszamy na szkolenie terenowe pn. „Turystyka konna w Górach Kaczawskich” - kolejnego z cyklu szkoleń dla liderów i animatorów turystyki pn. „Cudze chwalicie, swego nie znacie”

Szczegóły szkolenia (format PDF)
Formularz zgłoszeniowy (format DOC)

Siedemnaście medali Klubu Karate Shotokan Tora

Drukuj
Rozmiar czcionki:
Klub Karate Shotokan Tora

Zawodnicy Klubu Karate Shotokan Tora zaliczyli udany występ w VII Pucharze Karate WKF Kamikaze Cup 2012 w Stargardzie Szczecińskim. Legniczanie zdobyli siedemnaście medali, w tym osiem złotych.

Czytaj więcej: Siedemnaście medali Klubu Karate Shotokan Tora

Ekstremalne przygody w Górach Kaczawskich

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Zapraszamy na szkolenie terenowe pn. „Ekstremalne przygody w Górach Kaczawskich” organizowane przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo Kaczawskie”, które odbędzie się w Wojcieszowie 21 kwietnia 2012 r.

Szczegóły szkolenia i zasady udziału (format DOC)

Człowiek – najlepsza inwestycja

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Informacja o wyborze oferty

Gmina Krotoszyce ul. Piastowska 46 59-223 Krotoszyce jako Zamawiający w postępowaniu na świadczenia usługi transportowej w ramach projektu „Zróbmy cos dla siebie”, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze oferty (format PDF)

Inicjatywa Grupy Odnowy Wsi Wilczyce

Drukuj
Rozmiar czcionki:
Wilczyce

Dzięki inicjatywie Grupy Odnowy Wsi Wilczyce i zaangażowaniu mieszkańców w sołectwie Wilczyce dzieje się wiele dobrego. Pod koniec marca wykonano wycinkę starych, zagrażających bezpieczeństwu ludzi drzew przy boisku, a pozyskane drewno zostanie wykorzystane jako opał w wiejskiej świetlicy. Przy użyciu ciężkiego sprzętu udostępnionego przez mieszkańców, została wyrównana korona boiska. Uporządkowano całe boisko. 

Czytaj więcej: Inicjatywa Grupy Odnowy Wsi Wilczyce

Człowiek – najlepsza inwestycja

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Zaproszenie do składania ofert
w imieniu Gminy Krotoszyce do złożenia oferty w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 14 000 euro

Przedmiotem zapytania jest prowadzenie szkolenia z zakresu komunikacji i autoprezentacji w ramach projektu „Zróbmy coś dla siebie” realizowanego przez Gminę Krotoszyce w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Nasze Krotoszyce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegóły zapytania (format PDF)
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (format DOC)

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Drukuj
Rozmiar czcionki:

O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Krotoszyce o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Krotoszyce z dnia 28 września 2010 r. Nr XXXIX/1284/2010, w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), projektów aktów prawa miejscowego dotyczących działalności statutowej tych organizacji, ogłaszam konsultacje projektu uchwały „Gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krotoszyce na 2012 rok”.

Treść ogłoszenia (format PDF)

Statystyczne badania rolnicze

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Główny Urząd Statystyczny (GUS) corocznie przeprowadza na terenie całego kraju REPREZENTACYJNE BADANIA GOSPODARSTW ROLNYCH.

Badania realizowane są przez pracowników urzędów statystycznych – ankieterów w wylosowanych gospodarstwach rolnych metodą wywiadu bezpośredniego lub telefonicznego.

Pełna treść informacji (format PDF)

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia