Uroczystość nadania imienia Jana Wyżykowskiego Szkole Podstawowej i Gimnazjum

Drukuj
Rozmiar czcionki:
W dniu 5 listopada 2010 r. w Zespole Szkół w Krotoszycach odbyła się uroczystość nadania imienia Jana Wyżykowskiego Szkole Podstawowej i Gimnazjum.
Patronat Honorowy nad uroczystością objął Prezes KGHM Polska Miedź S.A. Pan Herbert Wirth.

Czytaj więcej: Uroczystość nadania imienia Jana Wyżykowskiego Szkole Podstawowej i Gimnazjum

Przygotowania do zimy w gospodarstwach rolnych

Drukuj
Rozmiar czcionki:
Z roku na rok maleje liczba wypadków przy pracy rolniczej. Jest to w znacznym stopniu wynik wieloletniej działalności prewencyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. To też efekt coraz większej wiedzy rolników o zagrożeniach związanych z prowadzeniem gospodarstwa. Wykonywanie szerokiego zakresu prac w gospodarstwie rolnym, powoduje nagromadzenie w nim wielu różnego rodzaju narzędzi ręcznych, maszyn itp.

Czytaj więcej: Przygotowania do zimy w gospodarstwach rolnych

Kurs szkoleniowy - „Liderzy Natury”

Drukuj
Rozmiar czcionki:
Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie szkoleniowym pn. „Liderzy Natury” mającym na celu wszechstronne przygotowanie liderów którzy będą realizować działania związane z propagowaniem znaczenia obszarów Natura 2000 i ich wykorzystania w rozwoju społeczno-gospodarczym na poziomie lokalnym i regionalnym.

Czytaj więcej: Kurs szkoleniowy - „Liderzy Natury”

Najbezpieczniejsze gospodarstwa rolne 2010r. uhonorowane

Drukuj
Rozmiar czcionki:
Najbezpieczniejsze gospodarstwa rolne Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od 2003 roku prowadzi we współpracy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych oraz Państwową Inspekcją Pracy, ogólnokrajowy konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. O skuteczności popularyzacji w ten sposób „Zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym” świadczy liczba uczestników konkursu. W kategorii gospodarstw indywidualnych wzięło w nim udział już ponad 10 tys. Gospodarstw, w tym 1101 w tegorocznej edycji.

Czytaj więcej: Najbezpieczniejsze gospodarstwa rolne 2010r. uhonorowane

Akcelerator Innowacji

Drukuj
Rozmiar czcionki:
Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. realizuje projekt pn. Akcelerator innowacji w oparciu o potencjał naukowy i gospodarczy Dolnego Śląska”, którego celem jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania.

Czytaj więcej: Akcelerator Innowacji

Program profilaktyki wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego

Drukuj
Rozmiar czcionki:
Badania

Czytaj więcej: Program profilaktyki wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego

KONKURS - Otwarcie Marketu Leroy Merlin w Legnicy

Drukuj
Rozmiar czcionki:

INFORMACJA O KONKURSIE ORGANIZOWANYM Z OKAZJI OTWARCIA Marketu Leroy Merlin w Legnicy

Jako główny wykonawca wydarzenia: Otwarcie Marketu Leroy Merlin w Legnicy, które będzie miało miejsce 03.-06.11.2010 chcielibyśmy poinformować o organizowanym przez nas konkursie ekologicznym

Czytaj więcej: KONKURS - Otwarcie Marketu Leroy Merlin w Legnicy

Dzień Sportu w zaprzyjaźnionej Gminie Markersdorf

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Dzień Sportu w Gminie MarkersdorfW odpowiedzi na zaproszenie Thomas Knacka – Burmistrza Markersdorf na Gminne Dni Sportu w dniu 12 września 2010 r.(niedziela) udział wzięła oficjalna delegacja Gminy Krotoszyce z Panem Franciszkiem Chyłą – Wójtem Gminy jako przewodniczącym.

W święcie sportu uczestniczyła także grupa młodzieży z Zespołu Szkół w Krotoszycach.

Czytaj więcej: Dzień Sportu w zaprzyjaźnionej Gminie Markersdorf

Plan urządzeniowo – rolny gminy Krotoszyce

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Plan urządzeniowo – rolny gminy Krotoszyce opracowano na zlecenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego przy współudziale Urzędu Gminy Krotoszyce.

Zawarte w planie ustalenia i przyjęte rozwiązania projektowe wykonano na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji terenowej, danych udostępnionych przez Urząd Gminy Krotoszyce, danych operatu ewidencji gruntów i budynków oraz w oparciu o rozmowy i uzgodnienia z przedstawicielami mieszkańców wsi.

Czytaj więcej: Plan urządzeniowo – rolny gminy Krotoszyce

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 - 2015 rozpoczęła tzw. strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko skutków jego realizacji. Jednym z elementów składowych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, czyli dokumentu, w którym stosownie do stanu współczesnej wiedzy i odpowiednich metod oceny dokonane zostanie rozpoznanie stanu środowiska na obszarze objętym Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 - 2015 oraz określenie oddziaływania przedsięwzięcia na te rozpoznane elementy środowiska z jednoczesnym przedstawieniem rozwiązań, które mają na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań wspomnianego programu.

Czytaj więcej: Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia