Zaproszenie na spotkanie

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Masz problem z reklamacją. MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do świetlicy wiejskiej w Krotoszycach w dniu 11.03.2019r. w godzinach od 12.00 do 14.00 na spotkanie informacyjne oraz bezpłatną pomoc prawną . Konsument powinien na takie spotkanie zabrać istotne dokumenty w sprawie ( np. paragony, fakturę, zamówienie, umowę, regulamin, złożoną reklamacje, prowadzoną z przedsiębiorcą korespondencję, itp.) oraz jeśli to możliwe przedmiot sporu.

Czytaj więcej: Zaproszenie na spotkanie

Zbadaj poziom witaminy D3

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Ogłoszenie o przetargu - Ciągnik rolniczy marki Ursus 3512 3.3t

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Wójt Gminy Krotoszyce ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż używanego ciągnika rolniczego marki Ursus 3512 3.3t, nr rejestracyjny LGM 3169 o numerze idendyfikacyjnym ramy 91033 wystawionego przez Starostę Powiatowego

Ogłoszenie o przetargu - Ciągnik rolniczy marki Ursus 3512 3.3t (format DOC)

Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Drukuj
Rozmiar czcionki:

ZARZĄDZENIE Nr 10 /2019 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 15.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej we wsi Krotoszyce

Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Krotoszyce przeznaczyć do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość oznaczoną numerem 771 o pow. 0,1145 ha położoną w obrębie Krotoszyce.

Treść Zarządzenia Nr 10/2019 (format PDF)
Załącznik nr 1 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (format PDF)

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Dolnośląskim Funduszu Małych Inicjatyw

Program skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych z terenu Dolnego Śląska. Młodym ngo zostaną przekazane minimum 21 mikrodotacje do 5000 zł na działania skierowane do społeczności lokalnych.

Więcej informacji - Ulotka (format PDF)
Więcej informacji - Plakat (format PDF)

Raport z badania zadowolenia klientów z poziomu świadczenia usług w Urzędzie Gminy Krotoszyce

Drukuj
Rozmiar czcionki:

W okresie od 2 listopada do 31 grudnia 2018 r. przeprowadzono badanie satysfakcji i oczekiwań klientów urzędu gminy w formie anonimowych ankiet. Ankiety można było przesłać w formie elektronicznej na adres urzędu lub dostarczyć w formie papierowej poprzez wrzucenie jej do urny znajdującej się na parterze budynku urzędu gminy.

Pobierz raport (format PDF)

V Sesja Rady Gminy Krotoszyce

Drukuj
Rozmiar czcionki:
P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
RADY GMINY KROTOSZYCE
ZAPRASZA NA V SESJĘ
RADY GMINY KROTOSZYCE
która odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 roku
o godz. 9.00 na sali narad Urzędu Gminy Krotoszyce


Informacja Wójta Gminy Krotoszyce

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Informacja Wójta Gminy Krotoszyce dotycząca ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Krotoszyce na rok szkolny 2019/2020.

Więcej informacji - ZARZĄDZENIE NR 8a/2019 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 31 stycznia 2019 r. (format PDF)

Europejskie Drzewo Roku 2019 - plebiscyt

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Wybory sołtysa wsi i rady sołeckiej na kadencję 2019-2023

Drukuj
Rozmiar czcionki:

W związku z kończącą się kadencją organów sołectw tj. sołtysa i rady sołeckiej, we wszystkich sołectwach gminy odbędą się zebrania, podczas których mieszkańcy wybiorą sołtysa wsi i radę sołecką na czteroletnią kadencję.

Wójt Gminy Krotoszyce zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w zebraniach wyborczych zgodnie z niżej przedstawionym harmonogramem zebrań.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH – styczeń – luty 2019 r. (format PDF)

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia