Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Badania ankietowe to badania prowadzone w gospodarstwach domowych/rolnych na terenie całego kraju.
Podstawowym celem badania BAEL jest uzyskanie bieżących danych o sytuacji na rynku pracy, a więc o liczbie ludności pracującej, bezrobotnej i biernej zawodowo.

Czytaj więcej: Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)

Środki na ratowanie zabytku w Gminie Krotoszyce

Drukuj
Rozmiar czcionki:
Ratowanie zabytkuW dniu 11 stycznia Pan Wójt Wojciech Woźniak wraz z panią Skarbnik Ewa Mirek podpisali umowę o przyznanie pomocy na realizację zadania pn. „ Rewitalizacja ruin i terenu grangii cysterskiej w Winnicy” w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, którego celem jest poprawa stanu technicznego ruin oraz udostępnienie ich dla turystów. Wartość projektu wynosi 476.923,76 złotych w tym kwota dofinansowania 303.466 złotych.

Czytaj więcej: Środki na ratowanie zabytku w Gminie Krotoszyce

Praca dla doradcy w Regionalnym Punkcie Doradczym dla organizacji pozarządowych (Wrocław) – wydłużenie okresu składania ofert

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (UMWD) wydłuża okres składania ofert i zwraca się z prośbą o wycenę zadań doradcy w Regionalnym Punkcie Doradczym dla organizacji pozarządowych.

Więcej informacji (format PDF)
Tabela oferty (format DOCX)

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił system SOW - System Obsługi Wsparcia, który ma służyć osobom niepełnosprawnym do zdobycia wiedzy w zakresie m.in. pozyskiwania środków z PFRON.

Treść informacji (format PDF)

https://portal-sow.pfron.org.pl/sow/

Ogłoszenie Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 14 stycznia 2018 roku

Drukuj
Rozmiar czcionki:
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Złotniki, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą LE1L/00044102/1, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 47 o pow. 0,45000 ha

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu

Drukuj
Rozmiar czcionki:

WÓJT GMINY KROTOSZYCE ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Złotniki, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą LE1L/00044102/1, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 47 o pow. 0,45000 ha, klasy PsIII.

Ogłoszenie o przetargu (format PDF)

Porady Prawne

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Porady prawneInformujemy o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Legnickiego. Pomoc prawna świadczona jest w punkcie mającym siedzibę w Starostwie Powiatowym w Legnicy Pl. Słowiański 1, udzielać jej będą:
- adwokat Iwona Sołhaj-Balonis – w okresie od 1 stycznia 2019r. do 30 czerwca 2019r.
- radca prawny Sandra Hazner – w okresie od 1 lipca 2019r. do 31 grudnia 2019r.

Pomoc prawna będzie udzielana w przeciętnym wymiarze przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku).
Porady prawne

Zaproszenie do udziału w projekcie

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Odwiedziny Gminnych Kolędowników

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Pomoc dla Lenki

Drukuj
Rozmiar czcionki:
Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia