Zapytanie ofertowe

Drukuj
Rozmiar czcionki:

ZAPYTANIE OFERTOWE

na realizację zadania pn. „Dowóz i odwóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kościelcu oraz do Szkoły Podstawowej im. Jana Wyżykowskiego w Krotoszycach w roku szkolnym 2019/2020 – świadczonych na podstawie biletów miesięcznych”

Więcej informacji (format PDF)

Informacje o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Informujemy, że w 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca szereg zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce, w tym nakładająca na samorządy lokalne obowiązek związany z poborem opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

Czytaj więcej: Informacje o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych we wsi Winnica

Drukuj
Rozmiar czcionki:

ZARZĄDZENIE Nr 20 /2019 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 25.03.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonych we wsi Winnica

Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Krotoszyce przeznaczyć do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej działkę oznaczoną numerem 78/1 o pow. 0,0700 ha oraz 459 o pow. 0,1200 ha położonych w obrębie wsi Winnica

Treść Zarządzenia Nr 20/2019 (format PDF)
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2019 (format PDF)
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2019 (format PDF)

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Drukuj
Rozmiar czcionki:

ZARZĄDZENIE Nr 21/2019 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 25.03.2019 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Sporządza się wykaz nieruchomości 768 obręb Krotoszyce, której część przeznaczono do użyczenia Klubowi Sportowemu „Winnica”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Treść Zarządzenia Nr 21/2019 (foprmat PDF)
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2019 (format PDF)

Zaproszenie na szkolenia OWES w kwietniu 2019

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Zapraszamy do udziału w szkoleniach zorganizowanych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Jeleniej Górze.

1) Z ZAKRESU informatyki czyli narzędzia internetowe niezbędne w pracy PES [aplikacje, programy graficzne do obróbki zdjęć, social media] 11 kwiecień 2019 godzina 9:00
2) Z ZAKRESU księgowości czyli Prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów - UEPIK 25 kwiecień 2019 godzina 9:00

Wszystkie szkolenia są BEZPŁATNE i odbędą się w siedzibie OWES ul. Muzealna 9a/2, 58-500 Jelenia Góra

CYKL SZKOLEŃ ZAKOŃCZY SIĘ 2 DNIOWĄ WIZYTĄ STUDYJNĄ 12-13 kwiecień 2019

SZCZEGÓŁY OMÓWIONE ZOSTANĄ PODCZAS SZKOLEŃ

Wojewoda Dolnośląski przypomina!!

Drukuj
Rozmiar czcionki:
W związku z przypadkami gromadzenia odpadów, w tym odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska, bez wymaganego zezwolenia, przez podmioty dzierżawiące grunty i obiekty, uczulam właścicieli gruntów i innych nieruchomości, aby na bieżąco kontrolowali sposób eksploatacji przedmiotu dzierżawy przez dzierżawiącego.

Czytaj więcej: Wojewoda Dolnośląski przypomina!!

Tablety rozdane

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Uczestnicy kursu komputerowego odbywającego się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krotoszycach, 25 marca otrzymali na własność tablety. Kurs prowadzony jest w ramach programu " E- Senior" przez Fundację Partycypacji Społecznej. Kurs trwa 90 godzin zakończy się w maju 2019 r.

Osoby w wieku 65+ chcące skorzystać z podobnego kursu w bibliotece w Krotoszycach lub w Filii bibliotecznej w Warmątowicach proszone są o zapisy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krotoszycach tel. 768 878 306

fundusze logo

Kampania uświdamiająca ws.nieuprawnionego korzystania ze wzmacniaczy GSM

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Zaproszenie na Rajd „Szlakiem Trzech Wąwozów”

Drukuj
Rozmiar czcionki:
GMINNY OŚRODEK KULTURY w PASZOWICACH zaprasza na Rajd „Szlakiem Trzech Wąwozów” oraz Pokazy i zawody łucznicze w ramach projektu „Robin Hood z Krainy Wygasłych Wulkanów” ( w ramach Grantu 2/2018)
Rajd odbywa się na szlakach turystycznych i bezdrożach Pogórza Kaczawskiego - Krainy Wygasłych Wulkanów.
Rajd odbędzie się 11 maja 2019 r. – sobota - na poniżej załączonych trasach oraz w najbliższych okolicach.
Zakończenie rajdu połączone z pokazami łuczniczymi nastąpi od godz. 12.00 na terenie Zespołu Obiektów Turystyczno – Edukacyjnych „Siedmicka Polana” w Siedmicy.
Rajd odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.

Więcej informacji - regulamin (format PDF)

Konkurs czytelniczy „Przyjaciele na dobre i na złe" - I etap

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Konkurs czyteniczyDnia 11.03.2019 r. w Krotoszycach i dnia 12.03.2019 r. w Kościelcu odbył się I etap konkursu czytelniczego „Przyjaciele na dobre i na złe" na podstawie książki: Katarzyny Ryrych - "Bajdy Bajbary"

Konkurs zorganizowała Legnicka Biblioteka Publiczna i gminne biblioteki powiatu legnickiego. Na terenie naszej gminy konkurs przeprowadziła Gminna Biblioteka Publiczna w Krotoszycach przy współpracy ze SP w Krotoszycach i SP w Kościelcu.

Udział wzięło 17 uczniów z kl. IV-V. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc z najlepszym wynikiem, zakwalifikowali się do drugiego etapu konkursu, który odbędzie się w Legnickiej Bibliotece Publicznej, dnia 03 kwietnia 2019 r. Gminę Krotoszyce będą reprezentować uczniowie ze szkoły Podstawowej w Kościelcu : Mariusz, Kacper i Antoni.

Czytaj więcej: Konkurs czytelniczy „Przyjaciele na dobre i na złe" - I etap

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia