Święto Wina i Miodu Pitnego

Drukuj
Rozmiar czcionki:
Święto Wina i Miodu PitnegoZapraszamy na X Agroturystyczne Święto Wina i Miodu Pitnego
1 - 2 X 2016r.

Więcej informacji - powiększ plakat (format JPG)

Dożynki Gminy Krotoszyce w sołectwie Babin-Kościelec

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Dożynki Gminy Krotoszyce w sołectwie Babin-KościelecW dniu 4 września br. w sołectwie Babin-Kościelec odbyły się tegoroczne Dożynki Gminy Krotoszyce.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą dziękczynną w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kościelcu, mszę celebrował ksiądz proboszcz Andrzej Płaza. W scenerii tego wyjątkowego kościoła, uroczystość miała bardzo podniosły charakter. Mieszkańcy aż 12 miejscowości przywieźli piękne wieńce dożynkowe. Starostami dożynek byli rolnicy z sołectwa Babin-Kościelec- Dorota Kołodziej i Janusz Miler.

Czytaj więcej: Dożynki Gminy Krotoszyce w sołectwie Babin-Kościelec

Informacja o projekcie pt. „Przedsiębiorcze kobiety”

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Informujemy, że w okresie od 01.09.2016r. do 31.08.2018r. firma Centrum Doradztwa i Szkoleń Europrojekt realizuje na terenie województwa dolnośląskiego projekt pt. „Przedsiębiorcze kobiety”. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Więcej informacji (format PDF)

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 września 2016 roku

Drukuj
Rozmiar czcionki:
dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: Budowa linii kablowej SN  20 kV - przejście podtorami kolejowymi dla zadania p.n.: Modernizacja sieci 20kV, jako dowiązanie  linii 20 kV L=745 w m. Wilczycez linią 20kV L245

Treść decyzji
Treść obwieszczenia

Harmonogram zebrań wiejskich

Drukuj
Rozmiar czcionki:
Harmonogram zebrań wiejskichHarmonogram zebrań wiejskich w/s funduszu sołeckiego na rok 2017.

Dokument - pobierz (format PDF)

Ostrzeżenie CEIDG

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Informacja o Programie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Drukuj
Rozmiar czcionki:

W związku z realizacją Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podjęło przygotowania do ogłoszenia konkursu FIO 2017. Ogłoszenie naboru w Priorytecie 1 (Małe inicjatywy) i Priorytecie 2 (Aktywne społeczeństwo) planowane jest na początek września 2016, ogłoszenie naboru w Priorytecie 3 (Aktywni obywatele) i Priorytecie 4 (Silne organizacje pozarządowe) planowane jest na grudzień 2016. Planowany termin naboru ofert to 21 dni. Złożenie ofert we wrześniu wyczerpuje limit składania ofert w ramach konkursu(wyczerpuje możliwość złożenia oferty w grudniu).

Czytaj więcej: Informacja o Programie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Drukuj
Rozmiar czcionki:
o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 8/15 z dnia 7 kwietnia 2015 r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi S-3 Legnica (A4) – Lubawka odcinek II: od km 2+420,47 do km 38+255,00”, poprzez zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego w zakresie robót budowlanych realizowanych na działkach o niżej wymienionych numerach ewidencyjnych gruntów

Pismo przewodnie
Treść obwieszczenia

Zaproszenie na Konferencję pn. „Leader – trzecia szansa na rozwój Krainy Wygasłych Wulkanów”

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Konferencja plakatZarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza na Konferencję inaugurującą wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla Partnerstwa Kaczawskiego pn. „Leader – trzecia szansa na rozwój Krainy Wygasłych Wulkanów”, która odbędzie się w środę 21 września 2016 r. o godz. 10.00 w Centrum Konferencyjno – Bankietowym „Zielony Gaj” w Złotoryi, pl. Sprzymierzeńców 10.

Czytaj więcej: Zaproszenie na Konferencję pn. „Leader – trzecia szansa na rozwój Krainy Wygasłych Wulkanów”

Zaproszenie na warsztaty

Drukuj
Rozmiar czcionki:

ZaproszenieStowarzyszenie „Nasze Janowice” zaprasza do udziału w warsztatach tworzenia instalacji dożynkowych i rękodzieła ludowego realizowanego w ramach programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
w programie m.in. warsztaty tworzenia instalacji dożynkowych , budowy wieńców, stroików i ozdób związanych z tradycją dożynkową

Więcej szczegółów (format PDF)

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Partnerzy

Nasi Partnerzy

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

mikroporady.pl

mikroporady.pl

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych

PDO

POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia