Przedmiot zapytania: Pełnienie funkcji Inspektora technicznego, sprawującego nadzór techniczny nad realizacją zadania pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - Inspektor techniczny", zwany w dalszej części Wykonawcą.

Treść zapytania
Załącznik nr 1 - formularz oferty
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3