ORGANY SOŁECTW GMINY KROTOSZYC - kadencja 2023-2027

 L.p.  Nazwa sołectwa  Nazwisko i imię sołtysa wsi

  Skład Rady Sołeckiej

 1.  Babin-Kościelec  Łabicki Ryszard
 1.  Dariusz Wojtanowicz
 2.  Edyta Opyd
 3.  Matek Kuryło
 2.  Czerwony Kościół  Kałużny Wiesław
 1.  Piotr Bczyński
 2.  Renata Wójcik
 3.  Mariusz Horbal
 3.  Dunino  Koreńczuk Anna
 1.  Anna Chirowska
 2.  Katarzyna Stones
 3.  Barbara Zoryło
 4.  Janowice Duże
 Dąbrowska Barbara
 1.  Iwona Biel
 2.  Monika Szymańska
 3.  Emilia Golańska
 4.  Grażyna Piskorowska
 5.  Kozice  Pielak Irena
 1.  Małgorzata Nowak
 2.  Magdalena Majchrzyk
 3.  Barbara Talar
 6.  Krajów  Kądziołka Zbigniew
 1.  Paweł Myjak
 2.  Agnieszka Kądziołka-Tynkaluk
 3.  Kamil Kądziołka-Kapłun
 7.  Krotoszyce  Kozak Jadwiga
 1.  Aleksander Bartosiewicz
 2.  Mirosław Wiśniowski
 3.  Krystyna Król
 4.  Anna Zabawa
 5. Tomasz Stawarski
 8.  Prostynia  Kałuża-Kiljan Ewelina
 1.  Monika Dec
 2.  Marta Głowacka
 3.  Adrianna Grzelińska
 9.  Szymanowice  Wieczorkowski Marcin
 1. Dorota Kałużna
 2. Ewelina Wójcik
 3. Stegania Sobkowicz
 10.  Tyńczyk Legniki  Struski Jaromir
 1.  Mirosław Rowiński
 2.  Dariusz Szlachetka
 3.  Bogdan Hubacz
 11.  Watmątowice Sienkiewiczowskie  Lach Karolina
 1.  Magdalena Szczepańska
 2.  Krystyna Armata
 3.  Joanna Szpak
 12.  Wilczyce  Mirkowski Czesław
 1.  Przemysław Golicz
 2.  Leszek Koza
 3.  Rafał Kmita
 4.  Łukasz Jarema
 5.  Wojcieh Gwadera
 13.  Winnica  Strugała Marek
 1.  Iwona Wesołowska
 2.  Krystyna Kosik
 3.  Piotr Stanisławski
 4.  Paweł Kubik
 5.  Marcin Hapak
 14.  Złotniki  Kozakiewicz Andrzej
 1.  Bogusław Winter
 2.  Włodziemierz Deleś
 3.  Marija Bruchlikowska