w sprawie terminu zakończenia oceny projektów grantowych

Treść komunikatu