ZARZĄDZENIE Nr 20 /2019 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 25.03.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonych we wsi Winnica

Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Krotoszyce przeznaczyć do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej działkę oznaczoną numerem 78/1 o pow. 0,0700 ha oraz 459 o pow. 0,1200 ha położonych w obrębie wsi Winnica

Treść Zarządzenia Nr 20/2019 (format PDF)
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2019 (format PDF)
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2019 (format PDF)