ZARZĄDZENIE Nr 4/2019 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17.01.2019 r.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Treść Zarządzenia nr 4/2019 (format PDF)
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2019 (format PDF)