Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił system SOW - System Obsługi Wsparcia, który ma służyć osobom niepełnosprawnym do zdobycia wiedzy w zakresie m.in. pozyskiwania środków z PFRON.

Treść informacji (format PDF)

https://portal-sow.pfron.org.pl/sow/