P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
RADY GMINY KROTOSZYCE
ZAPRASZA NA XXIX SESJĘ
RADY GMINY KROTOSZYCE
która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 roku
o godz. 9.00 na sali narad Urzędu Gminy Krotoszyce