Uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. (M.P. z 2018 r., poz. 514) został ustanowiony rządowy program „Dobry start”.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia - po raz pierwszy - na okres 2018/2019 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2018 r.

I. Pełne informacje dotyczące programu „Dobry start” znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – link do strony:
https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

II. Wzory wniosków do świadczeń dla rodzin :
https://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/