Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego zaprasza do udziału w projekcie „DOLNOŚLĄSKI BON NA INNOWACJE”. Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy myślą o rozwoju, opracowaniu i wdrażaniu nowych lub ulepszonych rozwiązań produktowych i procesowych poprzez współpracę z jednostkami naukowymi. Wsparcie finansowe ma charakter grantu do wysokości 73,8 tys. zł (tj. 90% wartości usługi netto zlecanej jednostce naukowej). Więcej szczegółów na stronie www.dolnoslaskibon.pl