WÓJT GMINY KROTOSZYCE ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Złotniki, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą LE1L/00044102/1, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 47 o pow. 0,45000 ha, klasy PsIII.
Działka położona jest w strefie peryferyjnej wsi Złotniki, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowanych terenów przeznaczonych pod aktywność gospodarczą.

Treść ogłoszenia (format PDF)