Z okazji Dnia Sołtysa – Gospodarza Wsi,
składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności,
sukcesów w działalności sołeckiej, dużo zdrowia
a także jak najlepszej współpracy z mieszkańcami
i pracownikami naszej gminy.
Jednocześnie składamy serdeczne podziękowania za trud i wysiłek
w sprawowaniu tak zaszczytnej funkcji
oraz zaangażowanie na rzecz rozwoju
i poprawy jakości życia całej społeczności gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Cedzidło

Wójt Gminy
Beata Castaneda Trujillo

Radni Gminy Krotoszyce

Pracownicy Urzędu Gminy